Районен съд - Мездра
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 31.8.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Резултат

1

НОХД No 129/2018

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.С.Н.,
Н.М.Т.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Присъда от 29.5.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

                                        

 П Р И С Ъ Д И:

    

ПРИЗНАВА подсъдимият Г.С.Н., ЕГН:**********,***,  българин, български гражданин, неженен, без образование, осъждан,  ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив на 28/29.12.2017 година в гр. Мездра от хранителен магазин собственост на  ЕТ”М.-М.Т.– Ю.Т.”*** с управител Ю.Т.Т. ***, е отнел от владението на Т. хранителни продукти, алкохол,  захарни изделия  и пари, на обща стойност 680,26 лева, нейна собственост, без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е разрушил прегради здраво направени за защита на имот и се е сговорил предварително с  Н.М.Т. ***, като деянието  не представлява маловажен случай, поради което  и на основание  чл.  196 ал.1 т.2 вр. чл. 195 ал.1  т.3 и т.5, вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 29 ал.1 б. „а” и б. „б” НК вр. чл. 373 ал.2 НПК вр. чл. 58а  ал.1 НК вр. чл. 54 НК го   ОСЪЖДА  на ДВЕ ГОДИНИ  и  ОСЕМ МЕСЕЦА  лишаване от свобода, при първоначален „СТРОГ” режим  на основание чл. 57 ал.1 т.2 б. „ б”  ЗИНЗС.

ПРИСПАДА   на основание чл.59 ал.1 т.1 НК, времето през което подс. Г.С.Н. е с мярка за неотклонение  „Задържане под стража”  от 03.01.2018 година,  до влизане в сила  на присъдата.

ПРИЗНАВА подсъдимият Н.М.Т., ЕГН:**********,***, българин,  български гражданин, неграмотен, не женен,  безработен, осъждан,  ЗА ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност на 28/29.12.2017 година в гр. Мездра от хранителен магазин собственост на  ЕТ ”М.-М.Т.–Ю.Т.”*** с управител Ю.Т.Т. ***, е отнел от владението на Т. хранителни продукти, алкохол,  захарни изделия  и пари, на обща стойност 680,26 лева, нейна собственост, без съгласието й,  с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е разрушил прегради здраво направени за защита на имот и се е сговорил предварително с  Г.С.Н. ***, като деянието  не представлява маловажен случай, поради което  и на основание  чл. 195 ал.1  т.3, т.5 и т.7, вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 28 ал.1 НК вр. чл. 373 ал.2 НПК вр. чл. 58а  ал.1 НК вр. чл. 54 НК го   ОСЪЖДА  на ДВЕ ГОДИНИ   лишаване от свобода, при първоначален „СТРОГ” режим  на основание чл. 57 ал.1 т.2 б. „б”  ЗИНЗС.

 ПРИСПАДА   на основание чл.59 ал.1 т.1 НК, времето през което  Н.М.  Т. е с мярка за неотклонение  „Задържане под стража”  от 03.01.2018 година,  до влизане в сила  на присъдата.

ОСЪЖДА  Г.  С.Н.  И Н.М.  Т.,  всеки от тях да заплати   в полза на ОД МВР- Враца направените  по делото разноски в размер на   по 71,14 лева.

ПРИСЪДАТА  се обяви на страните и същата   подлежи на  жалба и протест  пред ВрОС в 15-дневен срок, считано от днес.

За постановените ефективни присъди да се уведоми незабавно на основание чл. 252 ал.1 ЗИНС администрацията на Затвора гр. Враца, където подсъдимите  Г.  С.Н.  и Н.М.Т. се водят на отчет с МН „Задържане под стража”.

 

Мотиви от 13.7.2018г.

РП гр. Мездра е внесла обвинителен акт по реда на чл. 247 ал.1 т.1 НПК срещу:

1. Г.С.Н. ,роден на *** ***,  живущ ***, българин , български гражданин , без образование, неженен, не работи, осъждан,  с ЕГН:**********, за това , че при  условията на опасен рецидив на 28/29.12.2017г. в гр. Мездра, от хранителен магазин собственост на ЕТ „Мими- М. Т.- Ю. Т.”*** с управител Ю.Т.Т. *** е отнел от владението на Т. хранителни продукти, алкохол, захарни изделия и пари на обща стойност 680,26 лева, нейна собственост, без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е разрушил прегради здраво направени за защита на имот и се е сговорил предварително с Н.М.Т. *** за осъществяването й, като не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2, вр. чл. 195 ал. 1 т. 3 и т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1 б. „а” и „б” от НК,

        2.Н.М.Т., роден на *** ***  живущ *** , български гражданин, с начално  образование- неграмотен, неженен, не работи, осъждан, с ЕГН: **********, за това , че на 28/29.12.2017 г.  в гр. Мездра,  при условията на повторност, от магазин собственост на ЕТ „Мими- М. Т.- Ю. Т.”*** с управител Ю.Т.Т. *** е отнел от владението на Т. хранителни продукти, алкохол и пари на обща стойност 680,26 лева, нейна собственост, без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на кражбата е разрушил прегради здраво направени за защита на имот и се е сговорил предварително с Г.С.Н. *** за осъществяването й, като не представлява маловажен случай- престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194 ал. 1,вр. чл. 28, ал. 1 от НК.  

В разпоредително заседание от 03.05.2018 г.  страните направиха искане за съкратено съдебно следствие  при хипотеза  на чл.371 т.2 НПК . Делото е разгледано незабавно на основание чл.252  ал.1 НПК  по този ред след провеждане на разпоредителното заседание.

В съдебно заседание  РП гр. Мездра поддържа обвинението така, както е възведено в обвинителния акт.  Пледира подсъдимите  да бъде признати за виновни  по предявеното обвинение. При определяне на наказанието се иска приложение на чл. 373 ал.2 НПК, поради факта на проведено съкратено съдебно следствие ,като размерът на предвиденото наказание “Лишаване от свобода” бъде между минималния и средния размер ,което всеки от подсъдимите следва да го изтърпи ефективно предвид предходни ефективни осъждания с наказание „лишаване от свобода“ .Иска се и приспадане по реда на чл.59 ал.1 т.1 НК на времето през което двамата подсъдими са с мярка за неотклонение „Задържане под стража“ , считано от 03.01.2018 г. до влизане на присъдата в сила .

Защитниците адв. Г.П. и адв. Н. П. искат налагане на наказание в минимален размер предвид дадените самопризнания и съдействието на подсъдимите пред разследващите органи и съда . Сочат основания за приспадане времето на задържане от размерът на определеното наказание.

 Подсъдимите    по реда на чл. 372 ал.1  вр. чл. 371 т.2 НПК признават изцяло фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителният акт и дадоха съгласие да не се събират доказателства за тях .  Съжаляват за извършеното.

Съдът на основание чл. 370 ал.1 НПК запозна  подсъдимите    с реда  за разглеждане на делото по глава 27 НПК при хипотеза на чл. 371 т.2 НПК , при което те  направиха  самопризнания,   съобразно  разпоредбата на 372 ал.1  вр.чл.371 т.2 НПК. Разяснено им бе   , че съответните доказателства от досъдебното производство и направеното самопризнание ще се ползват при постановяване на присъдата .

 По реда на чл. 372 ал.4 НПК, се  установи, че  така даденото  самопризнание се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства, като съдът обяви, че при постановяване на присъдата ще се ползва самопризнанието    без да се събират доказателства за фактите  изложени в обстоятелствената част на обвинителният  акт.

Съгласно чл. 373 ал.3 НПК в случаите по чл. 372 ал.4 НПК,  съдът в мотивите си на присъдата  следва да приеме  за установени обстоятелствата  изложени  в обвинителния акт, като  се позовава  на направеното самопризнание и на доказателствата събрани в досъдебното   производство, които  го подкрепят.

Съдът, след като обсъди  събраните  в хода на досъдебното производство  и съдебното следствие доказателства и доказателствени средства,  както  и доводите на страните в процеса, приема за установено следното:

        На 28.12.2017 г. през деня,  подсъдимите  Г.С.Н. и Н.М.Т. преминали  покрай   хранителния магазин на. ЕТ „Мими- М. Т.- Ю. Т.”***, с управител Ю.Т.Т. от с. гр.  Магазинът бил затворен. Двамата се сговорили късно същата вечер да извършат кражба от него,след като установили липса в обекта на охранителни камери и алармена система  . Късно вечерта на  28/29.12.2017 г. двамата отишли до входа на магазина .На вратата му имало катинар и те се насочили  да влязат през единия от  прозорците на  обекта. Те били обезопасени с метална решетка. Подсъдимите  с  ръце и със сила изскубали от стената решетката на прозореца, вляво от вратата,след което счупили стъклото и подредили парчетата върху близка пейка. През направения отвор проникнали във вътрешността на магазина.Там отместили и  инсталирания до прозореца кафе- автомат, разбили монетника му и взели намиращите се в него монети на стойност 200 лв.  В  касата на щанда намерили  3 бр. копюти по 50 лв. и  взели и тях.  В найлонови пликчета, които намерили в магазина, започнали да поставят   различни стоки ,  както следва : Пиле мариновано в плик за печене- 2 бр. по 1.8 кг.; кебапчета „Търнак“ в тарелка- 3бр. тарелки; кюфтета  „Търнак“ в тарелка-4бр.;парти бутчета в тарелка – 1 бр. 0.7 кг.; найлонови пликове с дръжки-50 бр.; лютеница „Първомай“ в буркан по 265 гр.- 3 бр. ; лютеница „Хорце“ на Олинеза 500 гр.- 2 бр.; лютеница „Традиционна“  Олинеза 500 гр. – 2 бр. ; шоколад „Милка“ детски- 6 бр.; шоколад „Своге“ млечен – 5 бр. ; шоколад млечен , синя опаковка- 15 бр.; уиски“Блек рам“ 200 мл.3 бр.; мастика“Пещера“ 200 мл.- 3 бр.; водка „Аляска“ 200 мл.- 3 бр. ; вафли „Споко- макс“- 10 бр. ; вафли „Арбанаси“ пакет- 3 бр.; Кока кола бутилка от 05 л- 6 бр.; салам „Орхание“ бомбички 500 гр—3 бр. ,салам Телешки“Камчия“ 2.5 кг.; салам хамбургски на „Житница“ 1.5 кг.; Салам Камчия“ бомбички 450 гр. – 2 бр. ; салам Телешки „ бомбчики“ 450 гр. – 2 бр. ; луканка „Чичовци“ – 2 бр. ; луканка „Амбарица“ на „Чичовци“ – 2 бр. ; сушеница  на „Чичовци“ – 5 бр.; кебапчета „Бони“ вакуум- 2 бр.; сланина „Краводер“ вакуум- 3 бр. по 0.9 кг. ; шпек салам “Народен“-2 бр. ; мини шпек салам-3 бр. ; пушен врат вакуум-1,5 кг.; наденица „Браво“ 1,5 кг.; наденица „Деликатес“ 1,5 кг.; кренвирши „Деликатес- 1  кг; салам „Камчия“„ на Карина- 1 кг; кайма „Народна“ пакет 250 гр.- 6 бр. ;ракия „Пещерска“ от  200 мл.-3 бр.

Всички отнети вещи подсъдимите Т. и  Н., занесли  в дома на Н., където двамата живеели - гр. Мездра, ул. „Лещака“ № 4 . Оставили  ги в кухненски бюфет  в коридорно помещение . Банкнотите и монетите  укрили под куп с дрехи, върху телевизор, в стаята,  вляво от входната врата. Част от продуктите изконсумирали . На 29.12.2017 г. около 07.00 часа свидетелката Т. отишла да отвори магазина и установила пораженията по прозореца на помещението. Влизайки вътре, тя забелязала разхвърляната стока и установила липсата на посочените по-горе хранителни продукти, алкохол и пари, след което подала сигнал в РУ Мездра. На мястото пристигнал разследващ екип. Същият извършил оглед на местопроизшествие, при който били изготвени снимки и взети дактилоскопни следи, но същите в последствие не били годни за изследване поради липса на достатъчно брой идентификационни признаци . Резултатите от огледа били описани в съответния протокол.  Същевременно полицейски служители, сред които свидетелите  Данаил Димитров и И. Димитров присъствали при извършено  претърсване и изземване в дома на подсъдимият  Н.,***, в хода на което били намерени  опакованите в пликове хранителни продукти и парична сума , заключени в стар бюфет в коридора на къщата. Подсъдимия Н. обяснил пред служителите Д.Димитров и И.Димитров , че двамата с подсъдимия Т. са взели въпросните вещи и пари от хранителния магазин над пазара в град Мездра. В хода на претърсването подсъдимия Н.  показал парите, които бил скрил зад стар телевизор в спалнята си. За тях Н. обяснил, че също са взети от магазина за хранителни стоки. Съдържанието на намерените в дома на подсъдимия  Н. пликове, както и иззетите от него пари били подробно описани в протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно одобрение. Същият бил одобрен с разпореждане № 1089/29.12.2017 г. по НЧД № 587/2017 г. по описа на РС-Мездра. Описаните стоки съвпадали по вид, марка и количество със заявените като липсващи такива от свидетелката Т., с изключение на 2 бр. луканки, които подсъдимите  били консумирали. На някои от хранителните продукти разследващите забелязали етикети с цени. Подсъдимият  Т. също предал на полицейските служители 1 банкнота с номинал 5 лв.; 4 монети с номинал 1 лев и 1 монета с номинал 50 ст., за което бил изготвен протокол за доброволно предаване. С постановление от 29.12.2017 г. РП-Мездра постановила връщане на всички описани по-горе като веществени доказателства хранителни стоки и пари на свидетелката Т. в качеството й на управител на ЕТ„Мими – М. Т. – Ю. Т.“***.

                От назначената по делото съдебно- оценителна експертиза , стойността на вещите предмет на престъплението е установена на 680,26 лв. , от които възстановени – 370,24 лв. 

            Фактическата обстановка се установява от самопризнанията на подсъдимите  и от събраните в ДП доказателства , преценени от съда по реда на чл.372 НПК ,който изцяло кореспондират с направените  самопризнания  - протокол за оглед на местопроизшествие установяващ начинът на проникване в помещението  /л. 6-7/ ; фотоалбум/л. 8-12/; протокол за претърсване и изземване /л.20-25/ ; фотоалбум /л.26-30/; протокол за доброволно предаване /л.37 / ; съдебно- оценителна експертиза /л.38-42/; протокол за вземане на образци за сравнително изследване /л. 50- 53/ ; разписка за върнати вещи  /л. 57/; протокол по чл. 87 ЗМВР /л.64 / ; свидетелства за съдимост /л. 88-91 и л. 76-77/ ;  характеристики /л.92 и л.79/; данни за имотно състояние / л.93 и л. 80 / ;  ЧНД№ 5/2018г.  на МРС-  съдържащо 9 листа и ЧНД№ 4/2018 г. на МРС , съдържащо 13 листа; показанията на св. Т. /л. 31-32/, св. Ив.Димитров /л. 35/  и  св. Д.Димитров /л. 36/

Всички тези гласни и писмени доказателства и доказателствени средства са логични , последователни и взаимно допълващи се ,поради което в съвкупност по един категоричен начин подкрепят обвинението и не го разколебават дори в минимална степен . Подсъдимите   се признават за виновни  и не оспорва обвинението и доказателствата върху който се основава.Самопризнанията на подсъдимите Т. и Н. кореспондират както със съдържанието на протокола за оглед на местопроизшествие, така и с показанията на пострадалата Т.. От тази група доказателствени източници става ясно, че в магазина за хранителни стоки е проникнато след като решетката на прозореца е била изкривена, а стъклото му – счупено. По отношение обекта на престъплението, тук следва да се отчетат както обясненията на обвиняемите, така и показанията на полицейските служители -свидетелите И. Димитров и  Д. Димитров.  Независимо един от друг полицейските служители са категорични, че според даденото от подс. Н. обяснение, вещите предмет на престъплението  са били взети от него и от подс. Т., който от своя страна  при доброволното предаване на част от процесните пари е заявил, че същите са били откраднати от него от хранителен магазин над пазара в гр.Мездра и това е било отбелязано в изготвения и подписан от него протокол за доброволно предаване.  Преценени в съвкупност, същите позволяват да се направи категоричен извод, че намерените в къщата на Н. хранителни продукти и пари ,както и паричната сума предадена от Трифоново с протокол за доброволно предаване от 29.12.2017 г. /л.37 от ДП / са именно липсващите от магазина на пострадалата. Същите съвпадат като описание, както по вид, марка и количество /за хранителните стоки/, така и по брой монети и банкноти по номинал /за парите/. Допълнително основание за този извод съдът намира и  в съдържанието на протокола за претърсване и изземване с последващо съдебно одобрение, където за част от хранителните продукти, освен марка и количество, са посочени и етикетите с продажната им цена. Това обстоятелство несъмнено сочи , че преди да бъдат намерени в дома на Н., тези стоки са били в обект, част от търговската мрежа.

 

            Подсъдимият  Г.С.Н. *** е  осъждан , както следва:

С присъда по НОХД  № 340/2012 г. на РС-Мездра  е признат за виновен за извършено на 04.03.2012 г. деяние, за което на основание чл.195 ал.1 т.2, т.4 пр.2, т.5 и т.7 вр. чл.194 ал.1, вр. чл.58а ал.1, вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, чието изпълнение е било отложено, на основание чл.66 ал.1 НК, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на присъдата. Присъдата е в сила от 12.02.2013 г.

С присъда по НОХД № 671/12 г. на РС-Мездра  е признат за виновен за деяния, извършени в периода 14.02.2012 г. – 21.04.2012 година, за които, на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение е отложено, на основание чл.66 ал.1 НК, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на присъдата. Присъдата е в сила от 09.03.2013 г.

С присъда по НОХД № 521/12 г. на РС-Мездра  е признат за виновен за деяния, извършени в периода 28.02.2012 г.–30.03.2012 г., за които на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2, т.5 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение е било отложено, на основание чл.66 ал.1 НК, за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на присъдата. Присъдата е в сила от 22.03.2013 г.

С присъда по НОХД № 36/2013 г. по описа на РС-Мездра,  е признат за виновен за деяния, извършени в периода края на м.03.2012 г.–02.05.2012 г., за които, на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4, т.5 и т.7 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.58а ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА, чието изпълнение, на основание чл.66 ал.1 НК, е било отложено за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от датата на влизане в сила на присъдата. Присъдата е в сила от 08.05.2013 г.

С присъда  постановена по НОХД№ 598/2013г , цитираните по горе наказания са групирани и е определено общо най- тежка такова от ДВЕ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 68 , ал. 1 НК да се изтърпи ефективно , при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 ЗИНЗС. Общото наказание е изтърпяно на   16.01.2015г.

                С протоколно определение по НОХД № 386/2013 г. по описа на ВрОС, е одобрено споразумение, по силата на което  обв.Н. е признат за виновен за деяние, извършено на 13.05.2013 г., за което, на основание чл.198 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. чл.18 ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 ЗИНЗС. Споразумението е в сила от 13.09.2013 г.

С присъда по НОХД № 501/13 г. по описа на РС-Мездра, е признат за виновен за извършено на 16.04.2013 г. деяние, за което на основание чл.195 ал.1 т.3, т.4 пр.2 и т.7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.28 ал.1 вр. чл.54 ал.1 вр. чл.58а НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА при първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 ЗИНЗС. Присъдата е в сила от 30.10.2013 г.

С присъда по НОХД № 44/14 г. по описа на РС-Мездра,  е признат за виновен за извършено от началото на м. 09.2013г до 18.09.2013г. деяние, за което на основание чл.211,вр. чл. 209 ,ал. 1 ,вр. чл. 29 ,ал. 1 б.“а“ и б. „б“ вр. чл. 26 , ал. 1 , вр. чл. 58а,ал.1 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 ЗИНЗС.Присъдата е в сила от 03.04.2014 г.

С присъда по НОХД № 539/14 г. по описа на РС-Мездра,  е признат за виновен за извършено  на 31.08.2013 г. деяние, за което на основание  чл. 209, ал. 1 ,вр. чл.54 ,ал. 1, вр. чл. 58а,ал.1 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 ЗИНЗС. На основание чл. 25 , ал. 1 вр. чл. 23 , ал. 1 НК , наказанията по  НОХД № 386/2013 г. ,НОХД № 501/13 г., НОХД № 598/13 г ,  НОХД № 44/14 г. и НОХД № 539/14 били групирани и е определено общо най – тежко от ТРИ ГОДИНИ „Лишаване от свобода“, при  първоначален строг режим на изтърпяване в затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.61 т.2 вр. чл.60 ал.1 ЗИНЗС.  Присъдата и в сила от 03.12.2014 г. Наказанието е изтърпяно на 02.06.2017 г.

Деянието предмет на настоящото наказателно производство подсъдимият  Н. е извършил, след като е бил осъждан за тежки умишлени престъпления на „Лишаване от свобода“ повече от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 НК и  след като е бил осъждан два или повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, изтърпяването, на което не е отложено по чл. 66 НК. На лице са условията на чл. 29 , ал.1 б. „а“ и „б“  НК – опасен рецидив.

 

                Подсъдимият Н.М.Т. *** е осъждан , както следва:

С присъда по НОХД № 63/2017 г. на РС-Мездра  е признат за виновен за извършено  за времето от 03.11.2016г до 10.11.2016 г. деяние, за което на основание чл.195 ал.1 т.3,вр.чл..194 ал.1 вр. чл. 26, ал.1 вр. чл. 63,ал.1,т.3,вр чл.58а ал.1 вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА при първоначален „Общ“ режим на изтърпяване. Присъдата е в сила от 25.03.2017 г.

С определение по НОХД № 773/17 г. на РС-Русе е признат за виновен за деяние, извършено на 22.09.2016 г., за които, на основание чл.195 ал.1 т.5, вр. чл.194 ал.1 вр. чл.63,ал.1,т.3, вр. чл.54 НК, му е наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, при първоначален „Общ“ режим на изтърпяване.Съдебният акт е в сила от 26.06.2017 г. 

С Определение по НЧД№ 1534/2017 г.,  по описа на РС-Русе, цитираните по- горе наказания  са групирани и е определено общо най – тежка, такова от  ШЕСТ МЕСЕЦА, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА при първоначален „общ“режим на изтърпяване.Наказанието е изтърпяно на 19.11.2017 г. Деянието , предмет на настоящото наказателно производство , обв. Т. е извършил, след като е бил осъждан с влезли в сила присъди за други кражби и  преди да са изтекли пет години от изтърпяване на наказанията по тях.  На лице са условията на чл. 28 , ал. 1 НК- повторност.            

 

От изложената фактическа обстановка е видно, че подсъдимите Н. и  Т.  са извършили престъпление против собствеността- кражба. На 28/29.12.2017 г. в гр. Мездра, от магазин собственост на ЕТ „Мими- М. Т.- Ю. Т.”***, с управител Ю.Т.Т. ***  са  отнели от владението на Т. хранителни продукти, алкохол и пари на обща стойност 680.26 лева, нейна собственост, без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвоят, като за извършване на кражбата са разрушили прегради здраво направени за защита на имот, сговорил са се  предварително  помежду си  за осъществяването й и случаят е немаловажен случай .

Подсъдимият  Н. е действал умишлено и при условията на опасен рецидив, след като предварително се сговорил с подсъдимият Т.   и за осъществяване на деянието разрушил преграда здраво направена за защита на имот /счупил решетка и стъкло на прозорец при общност  на умисъл  /  . От обективна  субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.  196, ал. 1, т. 2, вр.чл. 195,ал.1,т.3 и т. 5, вр.  чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29 , ал. 1, б. „а“ и „б“ НК.

Подсъдимият  Т.  е действал умишлено и при условията на повторност,след като предварително се сговорил с подсъдимият Н. и за осъществяване на деянието разрушил преграда здраво направена за защита на имот /счупил решетка и стъкло на прозорец при общност на умисъл/. От обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5 и т.7,  вр. чл. 194 , ал.  вр. чл. 28 , ал. 1   НК .

Причини за извършване на деянието са трайно установените престъпни навици в двамата подсъдими.

Мотив- желанието да се облагодетелстват неправомерно за сметка на чужд труд . 

Субектът на престъплението са лица на млада възраст , с обременено съдебно минало, притежават негативни характеристичтни данни , нямат доходи и имущество, не упражняват трудова дейност ,изразяват съжаление за извършеното .

При тези съображения на основание чл.303 ал.2 НК, съдът намери подсъдимият  Г.С.Н.  за виновен в извършено  престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр.чл. 195,ал.1,т.3 и т. 5, вр.  чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29 , ал. 1, б. „а“ и „б“ НК ,  като на основание чл.373 ал.2 НПК постанови осъдителна присъда при императивното приложение на чл. 58а ал.1 НК.  Разпоредбата указва  определяне на наказание  в законните предели , като  същото следва да се  намали с една трета и се наложи остатъка от две трети. За това престъпление се предвижда наказание “Лишаване от свобода “ от три до петнадесет години  , предвид което бе определено наказание лишаване от свобода  за срок от четири години   и  същото бе намалено по реда на чл. 58а ал.1 НК с 1/3, като по този начин   бе наложено наказание в размер на  две години и осем месеца    лишаване от свобода. Видът на наказанието  бе определен при условията на чл. 54 НК без да са налице по чл.55 ал.1 НК   многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства , при който и най-лекото наказание се окаже несъразмерно тежко .  Размерът  на определеното преди редукцията наказание “лишаване от свобода”  е над   долния праг на предвиденото наказание и  бе съобразен с  дадените самопризнания във всички фази на процеса / т.7 от ТР № 1/2009 г. по т.д № 1/2008 г на ВКС –ОСНК/ , съдействие на разследващите органи и съда,  съжаление за извършеното, младата възраст , които наред с липсата на доходи  и имущество определят превес на смекчаващите отговорността обстоятелства  пред отегчаващите такива изразени чрез   негативните характеристични данни и  множество предходни осъждания на подсъдимия Н. , извън тези обуславящи квалификацията „опасен рецидив“ . 

Така определеното по вид и размер  наказание  е съответно на извършеното престъпление , като е съобразено с обществената опасност на  деянието и дееца  и като такова ще  постигне целите  посочени в чл. 36 НК.

Изпълнението на наказанието подсъдимият Г.Н.  следва да  търпи при първоначален строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б“б“ ЗИНЗС ,тъй като процесното деяние касае умишлено престъпление ,извършено преди изтичане на пет години от изтърпяване на общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ определено след приложение на чл.25 ал.-1 вр.чл.23 ал.1 НК по НОХД № 539/14 г. на РС-Мездра  в размер на три години „лишаване от свобода“ , изтърпяно на 02.06.2017 г. , което се установява от т.11 на приложената на л.38 от делото актуална справка за съдимост на Н. .

Подсъдимият Н. е с МН „Задържане под стража“ , считано от 03.01.2018 г. , поради което по реда на чл.59 ал.1 т.1 НК това време до влизане на присъдата в сила съдът приспадна от определеното  наказание.

 

На основание чл.303 ал.2 НК, съдът намери подсъдимият   Н.М.Т.   за виновен в извършено  престъпление по чл. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 5 и т.7,  вр. чл. 194 , ал.  вр. чл. 28 , ал. 1   НК,  като на основание чл.373 ал.2 НПК постанови осъдителна присъда при императивното приложение на чл. 58а ал.1 НК.  Разпоредбата указва  определяне на наказание  в законните предели , като  същото следва да се  намали с една трета и се наложи остатъка от две трети. За това престъпление се предвижда наказание “Лишаване от свобода “ от една  до десет  години  , предвид което бе определено наказание лишаване от свобода  за срок от три  години   и  същото бе намалено по реда на чл. 58а ал.1 НК с 1/3, като по този начин   бе наложено наказание в размер на  две години    лишаване от свобода. Видът на наказанието  бе определен при условията на чл. 54 НК без да са налице по чл.55 ал.1 НК   многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства , при който и най-лекото наказание се окаже несъразмерно тежко .  Размерът  на определеното преди редукцията наказание “лишаване от свобода”  е над   долния праг на предвиденото наказание и  бе съобразен с  дадените самопризнания във всички фази на процеса / т.7 от ТР № 1/2009 г. по т.д № 1/2008 г на ВКС –ОСНК/ , съдействие на разследващите органи и съда,  съжаление за извършеното, младата възраст , които наред с липсата на доходи  и имущество определят превес на смекчаващите отговорността обстоятелства  пред отегчаващите такива изразени чрез   негативните характеристични данни и  множество предходни осъждания на подсъдимия Т.  , извън тези обуславящи квалификацията „ПОВТОРНОСТ “ . 

Така определеното по вид и размер  наказание  е съответно на извършеното престъпление , като е съобразено с обществената опасност на  деянието и дееца  и като такова ще  постигне целите  посочени в чл. 36 НК.

Изпълнението на наказанието подсъдимият Н.Т.   следва да  търпи при първоначален строг режим на основание чл.57 ал.1 т.2 б“б“ ЗИНЗС ,тъй като процесното деяние касае умишлено престъпление ,извършено преди изтичане на пет години от изтърпяване на общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ определено след приложение на чл.25 ал.1 вр.чл.23 ал.1 НК по ЧНД № 1534 / 2017 г. на ОС-Русе   в размер на шест месеца  „лишаване от свобода“ , изтърпяно на 19.11.2017 г. , което се установява от т.4 на приложената на л.21 от делото актуална справка за съдимост на Т.  .

Подсъдимият Т. е с МН „Задържане под стража“ , считано от 03.01.2018 г. , поради което по реда на чл.59 ал.1 т.1 НК това време до влизане на присъдата в сила съдът приспадна от определеното  наказание.

Налице са данни , че Т. е осъждан  на 22.02.2018 г.  с определение за одобрено споразумение на РС-Тутракан и от 14.03.2018 г. търпи присъда с ефективно наказание „Лишаване от свобода“ / писмо № 1377/15.05.2018 г. на Затвора-Враца - л.34 / , което би могло да се групира с други предходни осъждания извън процесното деяние ,без да се влошава положението на осъденото лице. В тази връзка  е изготвено предложение на Затвора-Враца до РС-Тутракан , приложено на л.39 от делото , поради което съдът не приложи разпоредбата на чл.25 ал.1 НК .

По делото са  направени разноски в размер на общо на 142,27 лв.  за фотоалбум и експертизи , който  се дължат съразмерно  от подсъдимите по 71,14 лева   и следва да бъдат заплатени от всеки от тях в полза на държавата по сметка на направилият разходите ОД-МВР –Враца , поради което бяха възложени в тяхна  тежест, съгласно  чл. 189 ал.3 НПК.

Веществените  доказателство по делото няма .

Воден от изложените мотиви , съдът постанови  присъдата си.

 

2

НОХД No 399/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.П.П.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Споразумение от 30.7.2018г.

За Районна прокуратура гр.М. се явява прокурор Л.В..

Обвиняемият лично и с адв. В.З. от ВАК.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. В. З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице всички изисквания на закона за даване ход на делото за разглеждане на представеното споразумение, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. от НПК, както и 1 брой Декларация по чл.381 ал.6 от НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ: М.П.П. – роден на *** год. в гр.Б.С., жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със съдържанието на споразумението и доброволно съм го подписал.

На основание чл.274 от НПК на страните се разясни правото на отвод.

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. В. З.: Не правя отвод на състава.

ОБВИНЯЕМ: Не правя отвод на състава.

ОТВОД не се направи.

Съдът намира, че следва да бъде прочетено представеното споразумение за решаване на делото.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

На основание чл.382 от НПК се прочете споразумението за решаване на делото.

Съдът запитва обвиняемия за въпросите, визирани в чл.382 ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него и доброволно съм го подписал, като съм декларирал, че се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становището на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания, визирани в чл.381 ал.5 от НПК и намира, че окончателния вид на споразумението следва да се впише в протокола от днешното съдебно заседание в следният окончателен вид:

Окончателно споразумение на основание чл.382 ал.6 от НПК:

С П О Р А З У М Е Н И Е

ЗА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДП  № 1329 /2018 год.ПО ОПИСА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  ГР.В..

СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ чл. 381  от НПК

 

Днес на 30.07.2018 година в гр. М., обл. В. се постигна настоящото споразумение между:

1.Г.П.– Прокурор при Районна прокуратура гр. В. и и поддържано в съдебно заседание от прокурор Л.В. 

 

2.Адвокат В.З. ***, като  защитник на М.П.П., ЕГН- ********** ***, които се споразумяха за следното:

Затова че М.П.П. на 20.07.2018 г. около 14.40 часа  в с. К.П., общ Р., по  ул.”Ц.И.Ш.” срещу дом №4,  е управлявал МПС- лек автомобил, марка „ О.В.” с рег. № ХХХХ, собственост на В.Е.А.от гр. С., с концентрация на алкохол в кръвта си 1,73 на хиляда /промила/, установено по надлежния ред с техническо средство „ Дрегер Алкотест” 7510 с фабр. №  ARDN 0013--Престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Наказанието на М.П.П.  се определя при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК-“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА  при първоначален режим “СТРОГ”, съгласно чл.57, ал.1, т.2, б.”б” от ЗИНЗС.

На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

Веществени доказателства по делото-НЯМА:

В резултат на деянието не са причинени  имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

ПРОКУРОР:              ЗАЩИТНИК:

                /ЛВ./                    /адв.В. З./

 

 

ОБВИНЯЕМ:

                  /М.П./

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Г.П.и поддържано в съдебно заседание от прокурор Л.В., адв. В.З. от ВАК и обвиняемият М.П., не противоречи на закона и морала, в интерес на правосъдието е и е изготвено по реда и изискванията на чл.381 ал.5 НПК, поради което

 

О П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОДОБРЯВА  на основание чл.382 ал.7, вр. чл.381 ал.5 НПК така постигнатото споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от прокурор Г.П.и поддържано в съдебно заседание от прокурор Л.В., адв. В.З. от ВАК и обвиняемият М.П., при следните условия:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.П.П. – роден на *** год. в гр.Б.С., жител и живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН  в това, че на 20.07.2018 г. около 14.40 часа,  в с.К.П., община Р., по ул.”Ц.И.Ш.” срещу дом №4,  е управлявал МПС - лек автомобил марка „О.В.” с рег.№ ХХХХ, собственост на В.Е.А.от гр.С., с концентрация на алкохол в кръвта си 1,73 на хиляда /промила/, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест” 7510 с фабр.№  ARDN 0013 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.П.П. следва да изтърпи наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което следва да се изтърпи при първоначален „строг” режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б.”б” от ЗИНЗС.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК на обвиняемия М.П.П. по-лекото наказание ГЛОБА, което закона предвижда, наред с наказанието Лишаване от свобода.

Съдът след като одобри постигнатото между страните споразумение намира, че следва да се занимае с взетата по отношение на обвиняемия М.П.П. мярка за неотклонение „Подписка”.

Предвид факта, че с одобряването на настоящето споразумение е налице влязъл в сила съдебен акт по отношение на обвиняемия М.П.П., съдът намира, че мярката за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена и

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ  взетата по отношение на обвиняемия М.П.П. мярка за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета по БП № 163/2018 год. по описа на РУ гр.Р..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 399/2018 год. по описа на МРС на основание чл.382 ал.7, вр. с чл.24 ал.3 НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 Протокола написан в с.з.

 Протокола приключи в 10.50 часа.

В законна сила на 30.7.2018г.

3

АНД No 376/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Б.Е.И.

Докладчик:
АНЕЛИЯ А. ДИМИТРОВА

Решение от 1.8.2018г.

Р    Е     Ш    И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Е.И. - роден на *** год. в гр.Л., жител и живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан-реабилитиран, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 22.07.2017 г. на главен път I-1 /Е-79/, км.165.117, в района на КПП Р., е управлявал лек автомобил „Ф.”, с рег.№ ХХХ, собственост по талон на В.П.К.от гр.В., без съответно Свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0288-001431/23.12.2016 г. на Началника на РУ гр.К., влязло в сила на 05.04.2017 г., за управление на МПС, без съответно свидетелство - престъпление по чл.343в ал.2 НК, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, вр. с чл.78а ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА платими в полза на Държавата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВрОС в 15-дневен срок от днес за страните.

 

Мотиви от 2.8.2018г.

С Постановление от 11.07.2018 год. Районна прокуратура гр. М. е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемия Б.Е.И. ***, от наказателна отговорност, с налагане на Административно наказание.

Районна прокуратура гр.М. редовно призована, представител не е изпратила и не е ангажирала становище по делото.

Обвиняемият се явява лично. Признава изцяло вината си и изразява критично отношение към извършеното.

Производството е по реда на чл.378 НПК.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемия Б.Е.И. *** /с настоящ адрес ***/, не притежавал Свидетелство за правоуправление на МПС.

С Наказателно постановление № 16-0288-001431/23.12.2016 г. на Началника на РУ гр.К., влязло в сила на 05.04.2017 г., на И. било наложено административно наказание за управление на МПС без такова свидетелство. На 22.07.2017 г. той отново управлявал МПС – лек автомобил „Ф.”, с рег. № ХХХ, собственост по талон на В.П.К.от гр. В.. Около 03.40 часа той се движел по главен път I-1 /Е-79/. На км. 165.117, в района на КПП Р.,  бил спрян за проверка от служители на РУ МВР – М. – свидетелите С.И.Н. и Л.П.П.. В хода на извършената проверка се установило, че И. не притежава свидетелство за правоуправление на МПС, за което му съставили АУАН бл. № 039044/22.07.2017 г. При извършената служебна проверка било констатирано, че нарушителят е бил санкциониран за такова нарушение с горепосоченото наказателно постановление, заверено копие от който е приложено по делото /л. № 21/.

Горната фактическа обстановка се установява събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: АУАН № 913/22.07.2017 год.,Справка за нарушител/водач, НП № 16-0288-001431/23.12.2016 г. на Началника на РУ гр.К. , АУАН № 1577/01.12.2016 г., от показанията на свидетелите С.Н., Л.П., Удостоверение по декларирани данни на Община М. под рег.индекс 66.00-331/22.12.2017 г., Справка от Агенция по вписванията гр.М. под изх.№ 316/22.12.2017 г., Актуалната справка за съдимост, Характеристичните данни и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, както и събраните на съдебното следствие Актуална справка за съдимост и заверен препис от Бюлетин за съдимост.

При така установената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият Б.Е.И. *** /с настоящ адрес ***/, е извършил престъпление по транспорта. На 22.07.2017 г. на главен път I-1 /Е-79/, км. 165.117, в района на КПП Р., е управлявал лек автомобил „Ф.”, с рег. № ХХХ, собственост по талон на В.П.К.от гр. В., без съответно Свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 16-0288-001431/23.12.2016 г. на Началника на РУ гр.К., влязло в сила на 05.04.2017 г., за управление на МПС, без съответно свидетелство – престъпление по чл.343в ал.2 НК. Разпитан в качеството на обвиняем, същия се признава за виновен. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.343в ал.2 от НК.

За това престъпление НК предвижда наказание “Лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и Глоба от 500 до 1 200 лева. Обвиняемият не е неосъждан. По отношение на същия не е прилагана Глава VІІІ, Раздел ІV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са задължителните предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвидени в чл.78а от НК.

Обвиняемият не представлява висока степен на обществена опасност, предвид чистото му съдебно минало и добрите характеристични данни. Тук е мястото да се отбележи, че безспорно обвиняемия е реабилитиран, тъй като видно от приложената по делото Актуална справка за съдимост същият е осъден по НОХД № 512/2004 г. по описа на Районен съд гр.Монтана на една година Лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от три години от влизане на присъдата в сила. Последната е вляза в сила на 17.02.2005 г., като към 17.02.2013 г. е настъпила абсолютната реабилитация по силата на чл.88а ал.1 , вр. с чл.82 ал.1 т.4 от НК. Личността на обвиняемия не разкрива висока степен на обществена опасност и поправянето и превъзпитанието на обвиняемия могат да се постигнат с налагане на Административно наказание по реда на чл.78а НК, който се прилага императивно. Това следва да бъде ГЛОБА в размер на 1 000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА в полза на Държавата. Размерът на глобата бе съобразен с имотното състояние на обвиняемия, с доходите и семейното му задължение, а именно – неженен, безработен и без данни за доходи и имоти. Посочените обстоятелства мотивираха съда да определи глобата в минималния предвиден от закона размер.

По гореизложените съображения съдът постанови решението си.

 

4

АНД No 405/2018

Други административни от наказателен характер дела

Г.Т.П.

РУ НА МВР ГР. РОМАН

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Разпореждане от 1.8.2018г.

Днес , 01.08.2018 г. в гр.Мездра в закрито съдебно заседание,  Евгени Божидаров-Съдия докладчик по АНХД № 405  /18 г. по описа на РС-Мездра , след като се запознах с жалби на   Г.Т.П. *** , срещу  наказателно постановление № 190 /20.06.2018 г. на Началник РУ-Роман при ОД МВР-Враца,намирам следното :

Не са налице условията визирани  в чл.59 ал.2 от ЗАНН за разглеждането на жалбата ,тъй като е  подадена   извън императивно указаният в чл.59 ал.2 ЗАНН седемдневен срок от връчване на наказателното постановление.

Наказателното постановление е получено от адресата на 12.07.2018 г.  , което се удостоверява от положеният подпис върху него . Жалбата срещу него е подадена по пощата  като орган по чл.184 НПК вр.чл.84 ЗАНН на 23.07.2018 г. , което се установява от приложеният по делото пощенски плик с клеймото  на подаване.Получена е в РУ-Роман на 23.07.2018 г. и е входирана под № 334000-1607 на същата дата .

Съобразно чл.59 ал.2 от ЗАНН и чл. 183 ал.2 НПК вр.чл.84 ЗАНН срокът за обжалване на наказателни постановления е седемдневен. Срокът, който се изчислява в дни ,започва да тече на следващият ден и изтича в края на последният ден , а когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича на първият следващ ден- аргумент от чл.183 ал.4 НПК вр.чл.84 ЗАНН . В случая  срокът за обжалване започва  да тече на  13.07.2018 г.  и изтича на 19.07.2018 г.-присъствен ден .Жалбата  е подадена на  23.07.2018 г., след като на 20.07.2018 г.   срокът на обжалване е вече изтекъл и НП е влязло в сила . Предвид това не са налице условията за разглеждане на делото в съдебно заседание по вече образуваното АНХД и съдът не следва да се произнася по същество на жалбата ,вкл.  и относно правилността и законосъобразността на атакуваното  наказателно постановление, тъй като същото е влязло в законна сила съобразно разпоредбата на чл.64 б”б” ЗАНН на 20.07.2018 г.   преди да бъде подадена жалба срещу него в императивният преклузивен седем дневен срок по чл.59 ал.2 ЗАНН от получаването му  .

Отчитайки обстоятелството , че в производства по ЗАНН съответният РС действа като въззивна инстанция , то мотивиран при изложените доводи и на основание чл.63 ал.2 ЗАНН вр.чл.323 ал.1 т.2 НПК вр.чл.84 ЗАНН вр.чл.59 ал.2 ЗАНН  и чл. 32 ал.2 НПК вр.чл.84 ЗАНН

 

           Р А З П О Р Е Ж Д А М 

 

 

ОСТЯВАМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА, респ. подадена извън законоустановеният преклузивен срок по чл.59 ал.2 ЗАНН жалба вх.№ 334000-1607/23.07.2018 г. на Г.Т.П. против НП № 190/20.06.2018 г. на Началник РУ-Роман .

ПРЕКРАТЯВАМ административнонаказателното производство по АНХД № 405/18г.  по описа на РС-Мездра .

ВРЪЩАМ  жалбата на жалбоподателя Г.Т.П.   .

РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба чрез РС-Мездра   пред Административен Съд-Враца по реда на чл.229 ал.1 т.1 АПК вр.чл.63 ал.2 ЗАНН в 7 дневен срок, считано от получаване на уведомлението  от страните.

 

5

НОХД No 402/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

П.М.Д.

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Споразумение от 3.8.2018г.

За РП-М. прокурор В..

Обвиняемият лично и с адв. В.З. от ВрАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. З.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМ: Да се даде ход на делото. 

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на Глава ХХІХ НПК.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представените от страните споразумение за прекратяване на БП № 1330/2018 г. по описа на Районна прокуратура гр. М., сключено на основание чл.381 НПК и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

П.М.Д. - роден на *** г. в гр. Б.С., живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, монтажник на камъни в „С. и синове” гр. М., женен, ЕГН **********, неосъждан.

На основание чл.274 ал.1 НПК на страните се разясни правото на отвод. Искания за отвод не бяха направени.

На основание чл.382 НПК делото се докладва с прочитане на споразумението.    

ПРОКУРОР: Със защитника на обвиняемия е постигнато споразумение, което е представено в писмен вид. В него сме уточнили всички въпроси по чл.381 ал.5 НПК. Заявявам, че днес поддържам споразумението във вида в който е постигнато и нямам искания за промени в съдържанието му. Моля да го впишете в протокола в окончателен вид, така както е представено. 

АДВ. З.: С представител на обвинението сме постигнали споразумение, което сме Ви предстаВ.в писмен вид. Искания за промени в съдържанието му няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както сме го представили. 

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред. Промени в съдържанието на споразумението няма да правя и моля да го впишете в протокола в окончателен вид така, както е представено.  

 Съдът, след като се запозна с представените от страните споразумение и 1 бр. декларация от обвиняемия, и взе предвид изразените от тях становища в днешното с.з., намира, че споразумението отговаря на всички условия, визирани в чл.381 ал.5 НПК и следва да бъде вписано в протокола в следният окончателен вид:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА РЕШАВАНЕ НА  БП № 1330 /2018 Г.ПО ОПИСА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА  ГР.М. СЪС СПОРАЗУМЕНИЕ, СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ- ЧЛ. 357, АЛ.1, Т.4, ВР. С ЧР.381, АЛ.1 от НПК

Днес на 27.07.2018 година в гр. М., обл. В. се постигна настоящото споразумение между:

1.Г.П.– Прокурор при Районна прокуратура гр. М. 

и

2.Адвокат В.З. ***, редовно упълномощен, като защитник на П.М.Д., ЕГН- ********** ***, които се споразумяха за следното:

Затова, че  П.М.Д.,***, с посока на движение с. Р.Б.,  е управлявал МПС- лек автомобил марка „М.К.” с рег. № ХХХ,   собственост на Ц.Б.П.от гр. М., с концентрация на алкохол в кръвта  над 1,2  на хиляда- 1.29 промила, установено по надлежния ред-  с Протокол №129/24.07.2018 г. за извършена Химическа експертиза в Базова научно- техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР гр. В.- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

Наказанието на П.М.Д.  се определя при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК - “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3  от НК на П.М.Д.  не се налага по лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода“.

На основание чл.343г от НК на П.М.Д.  му се налага наказание лишаване от право по чл. 37, ал.1 т.7 от НК- “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО  ДА УПРАВЛЯВА  МПС” за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА .

На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което П.М.Д., е бил лишен  по административен ред от възможността да упражнява правата си по чл.37, ал.1, т.7 от НК, считано от  23.07.2018 г. до датата на одобрение на споразумението от РС-М..

Веществени доказателства по делото- НЯМА.

В резултат на деянието не са причинени имуществени вреди.

На подсъдимия П.М.Д. се възлаган направените по делото разноски в размер на 39.30 лева, които да се заплатят  по сметка на ОД на МВР гр. В..

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

Прокурор:                       Защитник:            

                   /Л.В./                                   /адв. В.З./

 

Обвиняем:

               /П.Д./ 

 

 

ПРОКУРОР: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

АДВ. З.: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

ОБВИНЯЕМ: Моля споразумението да бъде одобрено във вида, в който сме го представили.

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размерът на наказателната санкция, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА, на основание чл.382 ал.7 НПК, споразумение за решаване на делото, постигнато между Г.П.– прокурор при Районна прокуратура град М. и поддържано в съдебно заседание от прокурор Л.В., адв. ВИЛИ З. от ВрАК - защитник на П.М.Д. и П.М.Д., ЕГН- ********** – обвиняем по НОХД № 402/2018 г. по описа на РС-М., при следните условия:

Обвиняемият П.М.Д., ЕГН- **********, ВИНОВНО на 23.07.2018 г. в гр. М., по ул.”Х. Б.” срещу № 99, с посока на движение с. Р.Б.,  е управлявал МПС- лек автомобил марка „М.К.” с рег. № ХХХ,  собственост на Ц. Б. П. от гр. М., с концентрация на алкохол в кръвта  над 1,2  на хиляда - 1.29 промила, установено по надлежния ред -  с Протокол № 129/24.07.2018 г. за извършена Химическа експертиза в Базова научно-техническа лаборатория при Областна дирекция на МВР гр. В. - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

ОПРЕДЕЛЯ, при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, на П.М.Д. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НЕ НАЛАГА на основание чл.55 ал.3 от НК, на П.М.Д. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

НАЛАГА, на основание чл.343г НК, на П.М.Д. наказание лишаване от право по чл.37 ал.1 т.7 НК – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 НК, времето, през което П.М.Д. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява правата си по чл.37 ал.1 т.7 НК, считано от 23.07.2018 г. до датата на одобрение на споразумението от РС-М..

На П.М.Д. се възлагат направените по делото разноски в размер на 39.30 лева, които да се заплатят в полза на държавата по сметка на ОДМВР гр. В..

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24 ал.3 НПК, наказателното производство по НОХД № 402/2018 г. по описа на РС-М..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно. 

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.30 часа.

В законна сила на 3.8.2018г.

6

АНД No 231/2018

КАТ

Л.И.С.

РУ НА МВР ГР. МЕЗДРА

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 6.8.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ВЗЕ ПРЕДВИД:

Л.И.И. *** , обжалвала наказателно постановление №16-0300-000922/17.11.2016 г. на Началник група при РУ-Мездра към ОДМВР-Враца В ЧАСТТА  по т.2 за извършено нарушение на чл.174 ал.3 ЗДвП ,  с което на основание чл.53 ал.1  ЗАНН и чл.174 ал.3 ЗДвП е санкционирана с глоба в размер на 2000 лв .и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца .

В жалбата се отрича нарушението .Излагат се доводи за претърпяно ПТП с последващо тежко здравословно състояние  и проведена спешна медицинска интервенция  ,като състоянието не позволявало според медицинските лица взимане на кръв за изследване .В този смисъл от обективна и субективна страна нарушението не е извършено .Сочи се също наличие на нов адрес , където лицето не е търсено за връчване на НП .

В СЗ жалбоподателката се представлява от адв.О.от АК-Враца  .Доразвива доводите в жалбата като се позовава на показанията на лекаря който следвало да изземе кръвта –д-р К.-С.  , както и на факта, че твърденият отказ за медицинско изследване на кръв за алкохол не е документиран по реда чл.11 ал.4 от  действащата наредба №30 / 27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС .,

Наказващият орган, редовно призован,  не е  взел становище и не е изпратил представител.

Производството е по реда на чл. 59-63 ЗАНН.

Липсват данни жалбоподателката да е търсена на  различни адреси от тези в НП . Налице е докладна записка за посещения на адрес в НП , който е различен от актуалният по местоживеене , поради което  съдът счита жалбата  за подадено в срок,срещу издадено ,                но не връчено по реда на ЗАНН НП ,поради което е процесуално допустима с оглед наличието на реквизити, съдържание, срок и активно легитимиран субект.

Събрани са  писмени доказателства.Снети са показания от свидетели .

Анализирайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

Жалбата е основателна .

Предмет на обжалване е т.2  от НП № 16-0300-000922/ 17.11.2016 г. на Началник група при РУ-Мездра към ОДМВР-Враца , с което Л. И. С. *** на основание чл.53 ал.1  ЗАНН и чл.174 ал.3 ЗДвП е санкционирана с глоба в размер на 2000 лв и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца  за извършено нарушение на чл.174 ал.3 ЗДвП , за това , че след станало ПТП на 12.06.2016 г. на главен път Е-79 , км.169,945 ,общ.Мездра , отказала да даде кръвна проба за лабораторен анализ за установяване употреба на алкохол като водач на МПС във връзка с издадено постановление № 300 р -6747/12.06.2016 г. на разследващ полицай М.В. ***

Установено е , че действително рано сутринта на 12.06.2016 г. жаллбоподателката Л. …. претърпяла с автомобил ПТП на главен път Е-79 , км.169,945 ,общ.Мездра. Същата била намерена до автомобила в безпомощно състояние , с множество  травми .Имало следи от кръв по цялото тяло , като в това състояние било обективно невъзможно извършване на място проба за употреба на алкохол от И. като водач на МПС. Тези обстоятелства се установяват от показанията на полицейските служители посетили станалото ПТП-свид.Н.В. и свид.З.Н. . И. била транспортира до Спешен Център при МБАЛ –Враца с влошено общо състояние с множество фрактури ,което наложило извършване на медицински дейности от съответни специалисти .В тази насока са приложени лист за преглед на пациента,  допълнителен лист за преглед ,както и епикриза № 7668/2016 от ХО при МБАЛ-Враца /л.20 до л.22 / .

Приемащият лекар доктор Т. в показанията /л.41 / сочи, че пациентката И. по предварителни данни била претърпяла ПТП .При прегледа установил  множество травми и обезобразяване на лицето , поради което пациентката не била адекватна .Била извършена хирургическа интервенция и непосредствено след това И. била посетена от разследващ полицай М.В. ,която  поискала от И. да даде кръв за изследване употреба на алкохол , за което изготвила    постановление № 300 р -6747/12.06.2016 г възложено за изпълнение на доктор Н.К. /л.18 от приложената преписката по ДП № 174/16 г. / ,която следвало да изземе кръвта  .

 Твърди се в НП , че И. отказала кръвна проба за употреба на алкохол  .Свидетел д-р Н.Й.К.-С.  не сочи такъв отказ и не може да си спомни дали е изготвян протокол за медицинско изследване на кръв и съответно това вписвано ли е в медицинските журнали с предприемане на действия в тази насока /л.41 /  . Съдът установява , че изобщо липсват данни да са предприемани действия за извършване на кръвна проба и съответно да е изготвян произтичащият от това протокол за медицинско изследване .В тази насока са показанията на доктор К.-С. /  л.41 /  ,  писма изх.№ 848/10.05.2018 г./л.19/  и № 999 / 20.06.2018 г. на МБАЛ „Хр.Ботев“-Враца /л.47 / ,както и копие от амбулаторният журнал за изземване на кръв  на дата  12.06.2016  г. / л.49 и л. 50 / , от който се установява вземане на кръв единствено на лицето В. Й. , но не и на Л. И. .

Отказът да се предостави кръв за изследване от Иванова се съдържа единствено в показанията на разследващият полицай В., който са изолирани и не се подкрепят с други доказателства пряко или косвено .От друга страна отказът за предоставяне на кръв се счита за направен пред съответното длъжностно лице имащо право да извърши медицинската интервенция по вземане на кръв ,поради което на е налице валиден отказ от това направен пред разследващ орган , който не разполага с компетентност за извършване на съответната медицинска манипулация като бъдещо действие след неговото надлежно възлагане с постановление   . Само този факт е достатъчен за несъставомерност на нарушение по чл.174 ал.3 ЗДвП с последваща отмяна на НП като неправилно .

Също така следва да се отчитат правните норми уреждащи документирането на депозиран отказ за кръвно изследване на водачи на МПС . Съгласно чл.11 ал.4 от  действащата към момента на деянието наредба №30 / 27.06.2001 г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС , отказът на водача да бъде изследват за употреба на алкохол чрез изземване на кръв се отразява от лекаря в протокол за медицинско изследване.,което се удостоверява с подпис на изследвания или на свидетел. В случая протокол за медицинско изследване изобщо не е съставян , тъй като здравословното състояние на пациентката Иванова не е позволявало взимане на кръв за алкохол . Липсата на такъв протокол прави ирелевантни обстоятелствата на неговите реквизити при изолирано твърдян отказ с необходимост от полагане на съответни подписи в този протокол.При тези факти нарушението при първата хипотеза не е извършено,тъй като няма отказ за кръвно изследване пред лекар   , а при втората се явява недоказано , тъй като не е документирано по реда на чл.11 ал.4 от  действащата наредба №30 / 27.06.2001 г. , поради  което НП подлежи на отмяна като неправилно .

При този изход на процеса направените разноски остават за сметка на държавата– арг. от чл.190 ал.1 НПК вр.чл.84 ЗАНН .

Мотивиран при изложените съображения   и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , РС-Мездра в този съдебен състав 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ  като  НЕПРАВИЛНО наказателно постановление №16-0300-000922/17.11.2016 г. на Началник група при РУ-Мездра към ОДМВР-Враца В ЧАСТТА  по т.2 за извършено нарушение на чл.174 ал.3 ЗДвП   с което Л.И. *** е санкционирана с глоба в размер на 2000 лв и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца

НП в останалата част не е обжалвано , влязло е в сила и подлежи на изпълнение .

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните с касационна жалба пред Адм.Съд –Враца в 14-дневен срок от получаване на съобщението ,че е обявено.

 

7

АНД No 365/2018

КАТ

М.К.К.

РУ НА МВР ГР. МЕЗДРА

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 6.8.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

М.К. *** е обжалвал наказателно постановление № 18-0300-000263/11.06.2018 година на началник Група към ОД на МВР гр. Враца РУ-гр.Мездра, с което, за нарушение на чл.140 ал. 1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, са му наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, съгласно чл.175 ал.3 предл. 1 ЗДвП. Възраженията са в смисъл, че изложените в обстоятелствената част на административните актове факти и обстоятелства се разминават с действително настъпилите събития. Счита се също, че е налице несъответствие между описанието на нарушението и правната му квалификация. Подробни доводи не са изложени. На тази база се иска отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно и неправилно, като при условията на алтернативност се предлага да бъдат намалени размера на наказанието глоба и срока на наказанието на лишаване от право да управлява МПС.

В съдебно заседание жалбоподателят поддържа искането за отмяна на наказателното постановление. В допълнение М.К. заявява, че е закупил процесното моторно превозно средство за сумата от 700 лв. от лице, което не е негов собственик, без изготвен договор за покупко-продажба и със знанието, че лекия автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Тъй като получил талоните на автомобила, жалбоподателят не предполагал, че колата е служебно прекратената регистрация.

Процесуалният представител адв. Методи Стоянов от ВАК е изразил становище, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено поради наличие на неправилно прилагане на материалния закон от страна на актосъставителя и наказващия орган. В тази връзка същият е акцентирал върху обстоятелството, че описаното във фактическата обстановка на АУАН и НП деяние е неправилно правно квалифицирано като нарушение по смисъла на чл.140 ал.1 от ЗДвП, при положение, че има издадени документи за регистрация и табели с регистрационни номера. Според защитникът, налице е и липса на умисъл в действията на К., тъй като събраните доказателства не установяват същият да е бил наясно със служебно прекратената регистрация на МПС.

Наказващият орган, редовно призован, не е изпратил представител и не е изразил становище пред настоящата инстанция.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 17/18.04.2018 г. служители на РУ-Мездра, сред които свидетелите Ц.П. и Д. Димов, били в състава на полицейски патрул, дежурен на територията на гр. Мездра. Около 23.10 часа при обход на района около бензиностанция „Фар Петролиум“ /бивша бензиностанция „Косаня“/ служителите забелязали лек автомобил „Фолксваген голф“ с рег. № С 1933 МН, движещ се по ул. „Хр. Ботев“ в посока към бившата консервена фабрика и стария изход на гр. Мездра за с. Руска бяла. Контролните органи спрели за проверка моторното превозно средство. В колата, освен водача, пътувал свидетелят Георги Горанов. Полицейските служители поискали от водача да представи лични документи и документи на автомобила. Същият заявил, че не носи в себе си  никакви документи. При това положение била  извършената по служебен път справка чрез АИС-КАТ-ПП, която показала, автомобилът е собственост на Татяна Иванова Бахчеванова от гр. София, а се управлява от М.К. ***. Според данните от регистъра, МПС било със служебно прекратена регистрация. Пред контролните органи К. обяснил, че е закупил автомобила за сумата от 700 лв. без договор за покупко-продажба, получавайки от продавача единствено свидетелството за регистрация - първа и втора част. За констатираното нарушение на водача е бил съставен АУАН по ЗДвП. В хода на административно - наказателното производство били събрани данни, сочещи, че регистрацията на процесното МПС е била служебно прекратена на 10.05.2017 г. При това положение била образувана прокурорска преписка № 991/2018 г. по описа на Районна прокуратура – Мездра. Материалите, събрани в хода на проверката, били докладвани на решаващата прокуратура. След като анализирал събраните данни, с постановление от 07.06.2018 г. прокурор от МРП отказал да образува досъдебно производство поради липса на престъпление от общ характер. След влизане в сила на прекратителното постановление, материалите били изпратени по компетентност на началника на РУ-Мездра за преценка относно на необходимостта от ангажиране на административно - наказателна отговорност за констатираното нарушение на М.К. и Таня Бахчеванова – собственик на процесното МПС. На 11.06.2018 г. било издадено наказателно постановление № 18-0300-000263, с което на К. били наложени, на основание чл.175 ал.3 предл.1 ЗДвП, наказания глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Ц.Х.П., Д. Делянов Д. и Георги Светлинов Горанов.

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид изложеното в обжалваните административни актове и в жалбата на М.К., счита, че същата е основателна. Съображенията за това са следните:

АУАН е съставен на жалбоподателя за това, че в гр. Мездра е управлявал моторно превозно средство със служебно прекратена регистрация. Актосъставителят, а в последствие и наказващия орган са приели, че е налице нарушение по смисъла на чл.140 ал.1 от ЗДвП. Според цитираната разпоредба, по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само МПС и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В §6 т.18а от Допълнителните разпоредби на ЗДвП е дадена легална дефиниция на понятието „регистрация“ и това е административно разрешение за превозно средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер. Процедурата по регистриране на МПС е правно регламентирана в Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС /по надолу наричана Наредбата/. От събраните по делото доказателства, в частност от приложената на л.8 /гръб/ справка, става ясно, че процесното МПС е собственост на Таня Йорданова Бахчеванова от гр. София. В Закона за движението по пътищата законодателят е предвидил особен ред на прехвърляне на собствеността на МПС, а именно с писмен договор /чл.144 ал.1 ЗДвП/. Според ал.2 на същия текст, при прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см. подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени. От така очертаната правна рамка следва извода, че писмената форма за покупко-продажба на МПС е задължителна. В конкретния случай обаче това законово изискване не е било изпълнено. Според свидетелите П. и Д., жалбоподателят е заявил пред тях, че е закупил автомобила без документи, факт, който признава и самия К. в становището си пред съда. Писмените доказателства не съдържат данни за наличие на договор за покупко – продажба на МПС със страна М.К.. При това положение съдът приема, че към датата на проверката собственик на процесния автомобил е била Таня Бахчеванова, докато жалбоподателят е имал качеството на негов ползвател. По силата на чл.4 ал.1 от Наредбата, задължение на собственика на превозното средство е да го представи, заедно с необходимите документи, за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на същата. В този смисъл на база писмените доказателства, вкл. тези за собствеността на МПС, настоящия състав счита, че въпросите, свързани с регистрацията, промяната в регистрацията или нейното прекратяване касаят единствено и само собственика му Татяна Бахчеванова от гр. София, но не и ползвателят му М.К.. На следващо място, от изложените данни във фактическата обстановка на административните актове става ясно, че лекия автомобил „Фолксваген голф“ с рег. № С 1933 МН е бил със служебно прекратена регистрация. Според чл.,18 от Наредбата, регистрацията на превозното средство се прекратява с писмено заявление от собственика или служебно. Случаите, в които регистрацията на МПС се прекратява служебно, са изчерпателно изброени в чл.18б от Наредбата, където под т.8 е прието, че това става при наличие на обстоятелствата по чл.143 ал.10 ЗДвП след уведомление от Гаранционния фонд /изменение ДВ, бр. 62/2018 година, в сила от 01.08.2018 г.; т. 8 на чл. 18б /изм. и допъл. ДВ, бр. 30, 2016 г. – след уведомление от гаранционния фонд по чл.574 ал.11 от Кодекса за застраховането, както е отразено в обстоятелствената част на АУАН/. Съгласно чл.18б ал.2 от Наредбата, при прекратяването на регистрацията по ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 или 8 на чл. 18б, се уведомява собственика на превозното средство, посочен в регистъра. Имайки предвид така очертаната правна уредба, както и данните за собствеността на процесното МПС, почерпени от АИС-КАТ-ПП съдът приема, че наличието на служебно прекратена на 10.05.2017 година регистрация  компетентните органи е следвало да уведомят собственика на процесното МПС, а не ползвателят му К.. Писмените доказателства по делото не съдържат данни, от които да е видно, че жалбоподателят е бил уведомен за прекратената по служебен път регистрация на автомобила. При това положения настоящият съд споделя доводите на защитата за липса на умисъл в действията на К.. Освен това, тук следва да се отчетат твърденията на свидетелите П. и Д., според които проверката в автоматизираната информационна система е показала наличие на регистрация на МПС, управлявано от К., удостоверено със свидетелство за регистрация – първа и втора част, както и издадени на същото табели с регистрационни номера, които на инкриминираната дата са били монтирани на съответните места. При това положение съдът, отчитайки изискваниятя, вменени в съдържание на чл.140 ал.1 ЗДвП и в понятието „регистрация“ по смисъла на §6 т.18а ДР на ЗДвП, приема, че към инкриминираната дата процесното МПС е притежавало всички елементи на административното разрешение, позволяващи му да участва в пътното движение. По тази причина не може да се приеме, че е налице нарушение по смисъла на чл.140 ал.1 от ЗДвП и в тази връзка съдът не споделя тезата на актосъставителя и наказващия орган. Описанието на нарушението, изложено в обстоятелствената част на АУАН и НП, преценено ведно с неговата правна квалификация, позволява да се приеме, че действително е налице противоречие, което е породено от неправилното прилагане на материалния закон, както при съставянето на АУАН, така и при издаването на НП. По тази причина обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като неправилно. 

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

                  ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 18-0300-000263/11.06.2018 година на Началник Група към ОД на МВР гр. Враца РУ гр. Мездра, с което за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП, на М.К. *** са наложени, на основание чл.175 ал.3 предл.1 от същия закон административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

                  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Врачански административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

8

АНД No 281/2018

ДНСК

Г.С.С.

ДНСК СОФИЯ

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 7.8.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Инж. Г.С. *** е обжалвал Наказателно постановление № 4-ДНСК-51/02.04.2018 година на Директор Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК гр.София, с което за нарушение на чл.225а ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ му е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева, на основание чл.232 ал.1 т.3 вр. чл.239 ал.1 т.2 и чл.222 ал.1 т.15 от същия закон. Възраженията са в смисъл, че описаната в наказателното постановление фактическа обстановка не съответства на действително настъпилите събития. Освен това, къщата не кореспондира с възведената правна квалификация, като на тази база се приема, че е налице неправилно прилагане на материалния закона. На тези основания се иска отмяна на постановлението като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

Процесуалният му представител адв. Цветомир Стоев от ВрАК поддържа искането за отмяна на обжалвания акт като незаконосъобразен и неправилен. В постъпилите по делото допълнителни писмени бележки защитникът е развил подробни доводи в подкрепа на основанията за това, изложени в жалбата.

                Наказващият орган, чрез процесуалният си представител юрисконсулт Цветомила Харалампиева, счита, че административните актове са съставени и връчени в съответствие с процедурните изисквания на ЗАНН, а описаното в тях нарушение е подкрепено от събраните в хода на административно - наказателното производство доказателства. Подробни доводи в тази насока са изложени в постъпилото по делото становище.   

                Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 24.10.2017 година в РО „НСК” гр.Враца към РДНСК – Северозападен район постъпила жалба от „Интерсат” ООД гр.Мездра, сочеща за извършващо се незаконно строителство на оптична кабелна мрежа посредством изтегляне на кабел в съществуваща канална мрежа, ползвана съвместно от „БТК“ ЕАД и дружеството – жалбоподател по улиците „Янко Сакъзов“ и „Ал. Стамболийски“ в град Мездра. Същата била изпратена на кмета на Община Мездра Г.С. предвид правомощията му по чл.223 ЗУТ за извършване на обстойна проверка на място и по документи от служители на общинската администрация, при която да се обследват всички факти и обстоятелства, необходими за законосъобразното решаване на случая. На 03.11.2017 година в РО „НСК“ гр.Враца постъпила нова жалба от „Интерсат“ ООД гр.Мездра, адресирана до Кмета на Община Мездра и до редица други институции за извършващо се в гр.Мездра незаконно строителство на оптична кабелна мрежа от „Римекс“ ООД гр.Враца с искане за предприемане на действия по премахване на незаконно изградената оптична кабелна линия. В тази връзка се посочвало, че без да притежава разрешение за строеж, договор за ползване на пасивната инфраструктура на „БТК“ ЕАД и разрешение за работа в каналната мрежа, въпросното дружество е изтегляло кабели в съществуващата канална мрежа на „БТК“ ЕАД, ползвана съвместно и от „Интерсат“ ООД. На база постъпилата втора жалба, с писмо изх. №Мр-654-00-425/06.11.2017 година Началника на РО НСК гр.Враца били дадени указания на кмета на Община Мездра Г.С. с цел своевременно взимане на мерки за предотвратяване на незаконното строителство и минимизиране на вредните последици от него да бъде извършена обстойна проверка на място от служители на общинската администрация, като се отчете разширеният обхват на строежа, съобразно данните, съдържащи се във втората жалба, а именно улиците „Ал.Стамболийски“; „Георги Кирков“; „Янко Сакъзов“; „Тракия“; „Христо Ботев“; „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Георги Димитров“, всички находящи се в град Мездра. Резултатите от проверката следвало да бъдат представени в срока, определен с писмото, съпровождащо първата жалба т.е. до 23.11.2017 г. Поради липсата на обратна информация в определения времеви период, на 27.11.2017 година свидетелите С.И. и И.В. *** извършили проверка в Община Мездра за хода на административната преписка по жалбите на „Интерсат” ООД. Контролните органи констатирали, че служители на общинска администрация са извършили проверки на част от посочените улици, като са съставени два Констативни акта за констатирано незаконно строителство. При прегледа на съдържащата се в преписката документация свидетелите И. и В. констатирали, че констативните протоколи са съставени в отсъствие на представители на „Римекс“ ООД гр.Враца, липсвали данни за уведомяване на „Интерсат” ООД за предприетите действия, както и на страните изобщо по преписката, били изготвени проекто - отговор за връчване на актовете на представители на „Римекс“ ООД без информация за това дали документите в действителност са били връчени. Въз основа на констатираното от проверката била отправена покана до кмета на Община Мездра Г.С. за съставяне на акт по ЗАНН, която той получил лично на 18.12.2017 година. Тъй като в указания 7-дневен срок същият не се явил, АУАН за нарушение на чл.225 ал.2 ЗУТ бил съставен в негово отсъствие на 03.01.2018 година. На 04.01.2018 година акта бил предявен на нарушителя и подписан лично от него, след което екземпляр от него бил връчен на жалбоподателя.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите С.Д.И. и И.Б.В..

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Преценявайки наличната доказателствена маса и след като взе предвид съдържанието на НП и изложеното в жалбата, подадена от Г.С., съдът приема, че същата е основателна. Съображенията за това са следните:

При проверката за законосъобразност на актовете, която следва служебно да извърши, съдът констатира, че е налице неизпълнение на изискванията на съдържание на административните актове, визирани в чл.42 т.4 и т.5 и чл.57 ал.1 т.5 и т.6 ЗАНН, което по същество представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. От съдържанието на АУАН става ясно, че жалбоподателят в качеството си на кмет на Община Мездра не е взел своевременно мерки за предотвратяване на незаконното строителство и така не е изпълнил своите задължения по чл.225а ал.2 ЗУТ за връчване на констативните актове, съставени от служители на общината, на заинтересуваните лица, с което е извършил нарушение на чл.225а ал.2 ЗУТ. Прегледа на фактическата обстановка, изложена в НП, сочи идентичност в описанието на същинското нарушение, допълнена и разширена с изложение на констатации от съставените констативни актове. Подобно на актосъставителя, и наказващият орган е приел като нарушена законова разпоредба чл.225а ал.2 ЗУТ. Съдът не споделя това становище. Съгласно чл.225а ал.1 ЗУТ, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225 ал.2 или на части от тях. Според ал.2 на същия текст, заповедта се издава въз основа на констативен акт, съставен от служители по чл.223 ал.2. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подават възражения в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Тълкуването на така очертаната правна рамка налага извода, че възприетата като нарушена правна норма не регламентира визираните в административните актове задължения, за чието неизпълнение жалбоподателят следва да бъде санкциониран. Текстът на чл.225а ал.2 ЗУТ е бланкетен и там са уредени въпросите, свързани с процедурата по връчване на констативен акт на заинтересуваното лице. В тази разпоредба законодателят не е предвидил изрично констативния акт да бъде връчван от кмета на общината, в частност от кмета на Община Мездра Г.С., поради което не може да се претендира, че същият не е изпълнил това си задължение. В правомощията на кметът на общината е да издава заповедта за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, които са незаконни по смисъла на чл.225 ал.2 или на части от тях и това задължение произтича от разпоредбата на чл.225а ал.1 ЗУТ. При положение, че същото е изрично формулирано, констатираното му неизпълнение би послужило като основание за ангажиране на административно – наказателна отговорност на кмета на общината. В конкретния случай, във фактическата обстановка, изложена в административните актове, не се съдържат данни, от които да е видно, че в качеството си на кмет на Община Мездра С. не е издал заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, които са незаконни по смисъла на чл.225 ал.2 или на части от тях, поради което не може да се приеме, че е нарушил чл.225а ал.1 ЗУТ. Същевременно, същият е субект на административно – наказателна отговорност за деяние, което не съставлява нарушение, още по - малко по смисъла на чл.225а ал.2 ЗУТ. Имайки предвид данните, послужили за описание на нарушението и възприетите като нарушени законови разпоредби, съдът споделя становището на защитника на жалбоподателя, че липсва яснота относно това в какво се изразява деянието, извършено от С. и по смисъла на коя законова разпоредба същото съставлява административно нарушение. Констатираните пороци няма как да бъдат санирани в хода на съдебното производство и по тази причина обжалваното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

                Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 4-ДНСК-51/02.04.2018 година на Директор Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК гр.София, с което за нарушение на чл.225а ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на Г.С. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева, на основание чл.232 ал.1 т.3 вр. чл.239 ал.1 т.2 и чл.222 ал.1 т.15 от същия закон.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Врачански административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

9

АНД No 276/2018

Други административни от наказателен характер дела

К.Л.К.

РУ НА МВР ГР. МЕЗДРА

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 8.8.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Адв. М.Н. от ВрАК в качеството си на процесуален представител на К.Л.К. *** е обжалвала наказателно постановление № 3/23.04.2018 година на Началник Група „Охранителна полиция“ при РУ гр. Мездра, с което за нарушение на чл.98 ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, е наложено, на основание чл.193 ал.1 от същия закон, административно наказание глоба в размер на 500 лева. Счита се, че постановлението е незаконосъобразно и неправилно, поради което се иска неговата отмяна. Подробни мотиви не са изложени.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

Процесуалният му представител адв. М.Н. от ВрАК поддържа искането за отмяна на обжалвания акт като незаконосъобразен и неправилен. В становището си защитникът е акцентирал върху обстоятелството, че жалбоподателят като бивш служител на МВР е бил наясно с изискванията за съхранение на оръжие. Видно от доказателства, процесните 2 броя пушки и 1 бр. пистолет са били държани в метална каса. Действително, на инкриминираната дата оръжията не са се намирали в касата, за което е била налице уважителна причина, а именно наличие на мухъл, от който същата да бъде почистена. Въпреки че не са били на обичайното си местонахождение, процесните пушки и пистолет са били временно надлежно съхранявани в гардероб със заключващ се механизъм, до който достъп е имала единствено съпругата на жалбоподателя. На тази база се счита, че не е налице нарушение на посочената в актовете законова разпоредба, поради което се иска отмяна на постановлението.

                Редовно призован, наказващият орган не е изпратил процесуални представители и не е изразил становище пред настоящата инстанция.  

                Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

На 13.04.2018 година около 06.30 часа служители на ОД МВР гр. Враца и на РУ гр. Мездра, сред които свидетелите И.И. и И.Н., посетили дома на К.Л.К. *** за извършване на проверка относно спазване на изискванията на ЗОБВВПИ за съхранение на огнестрелно оръжие. К. притежавал 2 бр. ловни пушки – надцевка „Чифсан“, калибър 12, фабр. № 112061 и успоредка „Тула“ калибър 16 с фабр. № 190240-61, както и 1 бр. пистолет „Макаров“ калибър 9х18 мм, с фабр. № AD 370176, всички вписани в издаденото му на 27.10.2016 година от РУ гр. Мездра разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси с № 20160257967, валидно до 26.10.2021 година. В една от стаите на къщата контролните органи открили метална каса, неподвижно закрепена и снабдена със секретно заключващо се устройство. К. отворил касата и обяснил на полицейските служители, че от предишния ден огнестрелните оръжия не са там, тъй като има мухъл, който трябва да се почисти. Макар и малко, разстоянието между стената и касата позволявало да се види, че зад нея има влага. След като огледали мястото, където се намирала касата, полицейските служители били отведени от К. в друга стая - спално помещение, където се намирал масивен дървен гардероб със заключалка. Ключът от заключалката съхранявала съпругата на жалбоподателя – свидетелката Гинка Каменова. К. отключил вратата на гардероба. Там, зад дрехи, закачени на закачалки, били сложени двете ловни пишки и пистолета тип „Макаров“. Жалбоподателят ги извадил и ги показал на контролните органи, като отново разяснил причината за сегашното им местонахождение. Проверяващите приели, че е налице нарушение на изискванията за съхранение на огнестрелни оръжия, за което следва да бъде съставен АУАН. За целта на място пристигнал свид. Г.В. – мл. полицейски инспектор „КОС“ в РУ гр. Мездра. В хода на проверката били изготвени множество документи. Въз основа на тях, на 16.04.2018 година свид. В. съставил на К. АУАН по ЗОБВВПИ.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Г.А.В., И.О.И., Гинка Панева Каменова и И.В.Н..

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Преценявайки наличната доказателствена маса и след като взе предвид съдържанието на НП и изложеното в жалбата, съдът приема, че същата е основателна. Съображенията за това са следните:

АУАН е съставен на жалбоподателят за неправилно съхранение на законно притежаваните от него 2 броя ловни пушки и 1 бр. пистолет тип „Макаров“, тъй като вместо в метална каса със секретно заключващо се устройство, неподвижно закрепена, оръжията са се намирали в масивен дървен гардероб. Актосъставителят, а впоследствие и наказващият орган, са приели, че е налице нарушение по смисъла на чл.98 ал.1 ЗОБВВПИ. Според цитираната разпоредба, огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства - за физическите лица на постоянния им адрес. Спорният момент в конкретния случай е дали е налице неизпълнение на изискването огнестрелното оръжие да се съхранява в определеното по чл.98 ал.1 от ЗОБВВПИ място, а именно в метална каса. След анализ на събраната по делото доказателствена маса, настоящият състав приема, че същата не установява съставомерност на деянието, за което, съобразно чл.193 ал.1 от ЗОБВВПИ, е ангажирана административно – наказателната отговорност на жалбоподателя. От показанията на всички разпитани по делото свидетели е категорично установено, че в дома си К. е разполагал с място за съхранение на огнестрелните си оръжия, което е било оборудвано съгласно изискванията по чл.98 ал.1 от ЗОБВВПИ. Подкрепено от гласните доказателства е и обстоятелството, че процесните оръжия са били извадени от обичайното им местонахождение поради необходимостта касата и мястото около нея да бъдат почистени от мухъл и влага. Притежаването на оръжие предполага същото да се употребява за съответните цели съобразно неговото предназначение, а извън това време – да се съхранява в определеното от закона място. Това обаче не означава, че оръжието не може да бъде изваждано от касата, за да може същата да бъде почиствана, тъй като това е важно с оглед създаване на условия за правилното му съхранение и безопасното му използване по предназначение. От друга страна, писмените и гласни доказателства не съдържат данни, от които да е видно, че процесните ловни пушки и пистолет преимуществено са се намирали и престоявали в масивния дървен гардероб в спалното помещение, за да се приеме, че не са съхранявани в определеното по закон място. Съхраняването като действие предполага продължителност във времето, а в случая такава не е установена. Ето защо не може да се приеме, че жалбоподателят е извършил описаното в административните актове нарушение. По тази причина обжалваното постановление следва да бъде отменено като неправилно.

                Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 3/23.04.2018 година на Началник Група „Охранителна полиция“ при РУ гр. Мездра, с което за нарушение на чл.98 ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия на К.Л.К. *** е наложено, на основание чл.193 ал.1 от същия закон, административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Врачански административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

В законна сила на 24.8.2018г.

10

АНД No 178/2018

Други административни от наказателен характер дела

А.К.В.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ

Докладчик:
ВЯРА А. АТАНАСОВА

Решение от 9.8.2018г.

ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ, ВЗЕ ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

А.К.В. *** е обжалвал наказателно постановление № 4439/27.03.2017 година на Главен инспектор „Мониторинг“ в Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София, с което за нарушение на чл.26 ал.2 т.1 буква „А“ от Закона за пътищата /ЗП/ вр. чл.37 ал.1 т.1 от Наредба №11/03.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, му е наложено, на основание чл.53 ал.1 от ЗП, административно наказание глоба в размер на 2 892 лева. Възраженията са в смисъл, че при съставянето на АУАН и издаването на НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до опорочаване на административно – наказателното производство, поради което се счита, че постановлението е незаконосъобразно. На тази база се иска неговата отмяна. Подробни доводи не са изложени.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява.

Процесуалния му представител адв. И.М. от ВрАК поддържа искането за отмяна на постановлението като незаконосъобразно и неправилно. В тази връзка се посочва, че е налице разминаване между описаното в АУАН и в НП деяние и неговата правна квалификация като административно нарушение. Претендира се също, че данните, изложени в обстоятелствената част на административните актове досежно мястото на извършване на нарушението са непълни и неточни, тъй като от гласните доказателства по делото става ясно, че същинската проверка – измерване с техническо средство ел. везна DFW-KR №118873 и ролетка Р05 на натоварването на задвижващата единична ос на ППС и на разстоянието между осите и отчетените резултати, е била извършена на място, различно от посоченото в АУАН и НП.

Наказващият орган, чрез процесуалният си представител главен юрисконсулт Миряна Младенова, счита, че административните актове са съставени и връчени в съответствие с процедурните изисквания на ЗАНН, а описаното в тях нарушение е подкрепено от събраните в хода на административно - наказателното производство доказателства. Подробни доводи в тази насока са изложени в постъпилото и приложено по делото становище.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 ЗАНН и е процесуално допустима.

Анализирайки събраните по делото доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното:

Жалбоподателят А.В. работел като шофьор платформа в „Миро Комерс“ ЕООД със седалище в гр.Етрополе. На 09.03.2017г. същият управлявал и осъществявал движение на съчленено ППС с 5 оси – МПС с две оси /1-ва; 2-ра/ марка „МАН ТГА“ модел 18530 с регистрационен номер СА 27 89ХМ и полуремарке с три оси с регистрационен номер СО 4249 ЕК с товар - дърва. В 10.40  на път II -16 км 4+300 в посока на движение от село Ребърково към гр. Нови Искър В. бил спрян за проверка от свидетелите С.П. и И.И. – служители на АПИ гр.София. В хода на проверката контролните органи извършили измерване с техническо средство – ел. везна DFW-KR №118873 и ролетка Р05, при което било констатирано, че натоварването на задвижващата /2-ра/ единична ос на ППС е 12,985 тона при максимално допустимо натоварване 11,5т., съгласно чл.7 ал.1 т.4 б.“А“ от Наредба №11/03.07.2001 година на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС /наричана по-надолу Наредбата/, разстоянието между осите е 1,15 м., сумата от натоварването на ос на тройната ос на полуремаркето /3-та, 4-та и 5-та/ на ППС е 28,510 т. при маскимално допустимо натоварване на оста 21,000 т., съгл. Чл.7 ал.1 т.3 б.“А“ от наредбата. Според чл.3, т.2 от Наредбата, при надвишаване на нормите, визирани в чл.7 от Наредбата се приема, че ППС е тежко. Сумата на натоварването по оси на ППС е 48,315 тона. Като водач на ППС, В. не представил на контролните органи валидно разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на §1 т.1 ДП на Наредбата, респективно тежко по чл.2 от същата наредба. За констатираното нарушение на Водача бил съставен АУАН по Закона за пътищата.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите С.В.П. и И.Ц.И..

По искане на защитата като свидетели по делото са разпитани Николай Григоров Григоров и Венцислав Харалампиев Гмурски – приятели на жалбоподателя. От показанията им става ясно, че на инкриминираната дата двамата пътували в участъка, където се извършвала проверката на жалбоподателя и по тази причина имат впечатления от нея. Независимо един от друг двамата свидетели заявяват пред съда, че измерването с техническите средства на ППС, управлявано от жалбоподателя, е било извършено на отбивка встрани от пътя, чиито терен е бил с наклон и без асфалтово покритие.

Освен гласни, по делото са събрани и писмени доказателства.

Преценявайки наличната доказателствена маса и след като взе предвид изложеното в съдържанието на НП и в жалбата, подадена от А.В., съдът приема, че същата е неоснователна по следните съображения:

АУАН е съставен на жалбоподателят за деяние, възприето от актосъставителя като нарушение по смисъла на чл.26 ал.2 т.1 буква „А“ от Закона за пътищата /ЗП/ вр. чл.37 ал.1 т.1 от Наредба №11/03.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС. С процесното наказателно постановление същият е бил санкциониран с глоба в размер на 2 892 лева по силата на чл.53 ал.1 ЗП. Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.2, т.1, б.“а“ от Закона за пътищата, за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. По силата на разпоредбата на чл.7, ал.1, т.4, б.“А“ от Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства от 03.07.2001г. на МРРБ, максималното допустимо натоварване на задвижващата  2-ра единична ос е 11,5 тона, а максимално допустимото натоварване на ос на тройната осн на полуремаркето е 21,000 т, като сумата от натоварването на осите е 48,315 т. Процесното ППС отговаря на легалната дефиниция на „извънгабаритни ППС“- съгласно §1, т.1 от ДР на цитираната Наредба № 11/2001г. на МРРБ, където е посочено, че такива са извънгабаритните ППС по чл.2 и/или тежките ППС по чл.3 и извънгабаритните и тежките ППС включват основно следните категории: М2, М3 и техните ремаркета от категория О  и N2, N3 и техните ремаркета от категории О3 и О4. От писмените и гласните доказателства по делото е видно, че процесното пътно превозно средство – съчленено ППС с 5 оси – МПС с две оси /1-ва; 2-ра/ марка „МАН ТГА“ модел 18530 с регистрационен номер СА 27 89ХМ и полуремарке с три оси е извънгабаритно по смисъла на §1, т.1 от ДР на цитираната Наредба № 11/2001г. на МРРБ. Тъй като в случая се касае за път от републиканската пътна мрежа е следвало да се представи от водача разрешение съобразно чл.14, ал.2, т.1, б.“а“ от Наредба № 11/20001г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства на МРРБ и във връзка с чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, а именно разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София. Съгласно чл.15, ал.3 от посочената Наредба № 11/20001г. на МРРБ собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, са длъжни да подадат в Агенция „Пътна инфраструктура“ или в съответното областно пътно управление или община заявление за издаване на необходимото разрешително по образец. Според показанията на свидетелите П. и И., такова не е представено. Ето защо, поради изложеното, съдът приема, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на 26, ал.2, т.1, б.“а“ от Закона за пътищата. Възраженията на защитата са свързани, на първо място с неправилното, според нея, ангажиране на административно-наказателна отговорност за това нарушение именно на В.. Съдът не споделя тези доводи. В чл.53 от Закона за пътищата като субект на нарушението са визирани именно физическите лица, нарушили разпоредбите на чл.26, ал.2 от ЗП. В този смисъл следва да се направи разграничение между лицето, което е задължено да поиска издаването на разрешение за движение на извънгабаритен товар и лицето, което превозва товара, което безспорно е водачът на автомобила. Съгласно разпоредбата на чл.53 ал.1 т.2 от Закона за пътищата вр. с чл.26 ал.2 т.1 б.”а” от Закона за пътищата физическите лица, които осъществяват движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства за дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение носят административно-наказателно отговорност. Жалбоподателят е субект на извършеното нарушение, тъй като е физическо лице, в качеството си на водач на пътното превозно средство и с оглед доказателствата по делото, както и естеството на нарушението, съдът не споделя доводите за неправилно прилагане на материалния закон. По отношение на възраженията за нарушения в процедурата, при която е извършено измерването, съдът отчита данните, съобщени от свидетелите П. и И.. Същите, съотнесени към информацията, съдържаща се в представените по делото инструкция за работа със система за измерване на оси на превозни средства и писмени доказателства касателно състоянието на пътната настилка в участъка, където е била извършена проверката, позволяват да се направи извода, че измерването е извършено в съответствие с изискванията, както по отношение състоянието на терена, така и относно позициониране на техническото средство. Твърденията на свид. Григоров и Гмурски в тази насока не са подкрепени от доказателствата по делото и в този смисъл се явяват голословни.

                  За констатираното нарушение на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на размер на 2 892 лева по силата на чл.53 ал.1 ЗП. Имайки предвид събраните доказателства, съдът приема, че размерът на наложеното наказание е неправилно определен. Този състав многократно е имал възможността да отбележи, че при определяне на наказанието наказващият орган следва стриктно да съблюдава изискванията, регламентирани по този въпрос в чл.27 ЗАНН. В ал.2 на същия текст законодателят изрично е посочил, че при определяне на наказанието се взема предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В съдържанието на наказателното постановление липсват мотиви, от които в пълнота да е видно по какви съображения наказващият орган е наложил на жалбоподателят глоба в размер на 2 892 лева /при регламентиран в закона минимум от 1 000 лева и максимален размер 5 000 лева/. По тази причина съдът е в невъзможност да извърши проверка доколко същите са съотносими към изискванията на чл.27 ЗАНН. Съобразявайки се с цитираната разпоредба, настоящият състав намира за необходимо самостоятелно, в рамките на проверките за законосъобразност и правилност на административните актове, която е длъжен служебно да извърши, да изследва доколко визираните в НП вид и размер на наказанието съответстват на закона. Отчитайки липсата на други нарушения на Закона за пътищата, липсата на данни относно материалното положение и имотно състояние на жалбоподателя, а така също характера и степента на обществена опасност на деянието, настоящият състав приема, че размера на наложеното наказание следва да бъде намалено от 2 892 лева на 1 000 лева. Ето защо постановлението следва да бъде изменено.

                  Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

                ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 4439/27.03.2017 година на Главен инспектор „Мониторинг“ в Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ към Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София, издадено на А.К.В. *** за нарушение на чл.26 ал.2 т.1 буква „А“ от Закона за пътищата /ЗП/ вр. чл.37 ал.1 т.1 от Наредба №11/03.07.2001 година на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, като НАМАЛЯВА размера на административното наказание глоба, наложено, на основание чл.53 ал.1 от ЗП, от 2 892 лева на 1 000 лева.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва от страните с касационна жалба пред Врачански административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

 

11

НОХД No 426/2018

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

П.М.М.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 13.8.2018г.

За РП-Мездра  прокурор М..

Обвиняемият лично и с адв.М. ***, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.   Прилагам фискален бон от който се установява възстановена щета в размер на 95.00 лева.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.  Да се приеме.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА   фискален бон от 25.07.2018 година относно  преведена  сума на постр. ………… в размер на 95.00 лева по повод възстановяване на щета от деянията.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯТ:

       П.М.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, български гражданин, не женен,  осъждан, грамотен, безработен.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. М.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

Съдът установява, че в споразумението  фамилията на  обвиняемия е  М……., а съобразно справката за съдимост фамилията е  М.. В тази насока следва да се  допусне поправка в споразумението.

ПРОКУРОР :  Не възразявам.

АДВ.  М. : Не възразявам.

ОБВ. ЛИЦЕ : Не възразявам.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА  ПОПРАВКА  В  СПОРАЗУМЕНИЕТО  като фамилията на  обвиняемия следва да бъде М.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С П О Р А З У М Е Н И Е

      За ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДП № 262/2018  г. ПО ОПИСА НА РП – МЕЗДРА

 СКЛЮЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК

 

Днес, на 13.08.2018 год. в гр. Мездра се постигна настоящото споразумение между:

                1.И. М. прокурор при Районна прокуратура град Мездра, и

                2.Адвокат С.А.М. ***, като защитник на: обв. П.М.М. от гр. Русе, с ЕГН: ********** – обвиняем по досъдебно производство № 262/2018 год. по описа на Районна прокуратура – Мездра, които се споразумяха за следното:

                Обв.П.М.М. от гр. Русе се признава за виновен за това, че условията на опасен рецидив на 06. 02. 2018 г. в гр. Мездра, на ул. …….“ № 4, от кафе-автомат, собственост на ………., ЕГН ********** от гр. Мездра, е отнел от владението на Цолов движими вещи – монети, на обща стойност 20 лева, собственост на …., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1 б „а” и „б” от НК.

                Наказанието на П.М.М. се определя при условията на чл. 55 ал.1 т.1 НК, а именно Лишаване от свобода за срок от десет месеца, при първоначален „Строг“ режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „б“ ЗИНЗС. 

И за това, че по същото време и на същото място противозаконно е повредил чужда движими вещ – кафе-автомат, собственост на ……… от гр. Мездра, причинявайки му повреда на обща стойност 75,00лева – престъпление по чл. 216 ал. 1 НК.

Наказанието на П.М.М. се определя при условията на чл. 54 НК, а именно Лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален „Строг“ режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „б“ ЗИНЗС.

На основание чл.23 ал.1 НК, на П.М.М. се определя едно общо най-тежко наказание Лишаване от свобода за срок от десет месеца, при първоначален „Строг“ режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „б“ ЗИНЗС.  

Причинените вреди, в размер на 95.00 лева, са възстановени.

Направените по делото разноски в размер на 94.00 лева се възлагат в тежест на обвиняемия П.М.М. и следва да се заплатят в полза на Държавата по сметка на ОД МВР гр. Враца.

                С настоящото споразумение страните намират, че ще бъдат изпълнени целите на наказанието, визирани в чл.36 НК.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:                

 

1………………………………… 

                           / И.М.. – прокурор/

2………………………………….

                          / защитник адв. С .М./

3…………………………………..

                                                                          /обвиняем – П. М./                       

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА  споразумение сключено между И. М. прокурор при Районна прокуратура град Мездра, и адвокат С.А.М. ***, като защитник на  обвиняемият П.М.М., ЕГН:**********, роден на *** ***, българин, български гражданин, не женен,  осъждан, грамотен, безработен, за това, че  обв.П.М.М. от гр. Русе се признава за виновен, за това, че условията на опасен рецидив на 06. 02. 2018 г. в гр. Мездра, на ул. „……“ № 4, от кафе-автомат, собственост на ….., ЕГН ********** от гр. Мездра, е отнел от владението на Цолов движими вещи – монети, на обща стойност 20 лева, собственост на Ц….., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 вр. чл. 194 ал. 1, вр. чл. 29 ал. 1 б „а” и „б” от НК.

                 Наказанието на П.М.М. се налага при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК, а именно Лишаване от свобода за срок от десет месеца, при първоначален „Строг“ режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „б“ ЗИНЗС. 

   И за това, че по същото време и на същото място противозаконно е повредил чужда движими вещ – кафе-автомат, собственост на ……. от гр. Мездра, причинявайки му повреда на обща стойност 75,00 лева – престъпление по чл. 216 ал. 1 НК.

 Наказанието на П.М.М. се определя при условията на чл. 54 НК, а именно Лишаване от свобода за срок от пет месеца при първоначален „Строг“ режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „б“ ЗИНЗС.

На основание чл.23 ал.1 НК, на П.М.М. се определя едно общо най-тежко наказание Лишаване от свобода за срок от десет месеца, при първоначален „Строг“ режим, съгласно чл.57 ал.1 т.2 б. „б“ ЗИНЗС.  

ОСЪЖДА  П.М.М.   да заплати направените  по делото  разноски   в размер на 94,00 лв., които  да се преведат по сметка на ОД на МВР гр.Враца

      ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр.чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД №426/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 13,15 часа.

В законна сила на 13.8.2018г.

12

НОХД No 422/2018

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Б.Д.П.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 16.8.2018г.

За РП-Мездра се явява прокурор  К..

Подсъдимият лично  и със  защитник  адв. М. П.  от САК, редовно упълномощен.

Свидетелите налице.

ПРОКУРОР: Ход на делото.  Предлагам  на подсъдимият  и  неговият защитник споразумение.Прилагам призовка относно  дата на връчване на ОА по БП.

АДВ.П.: Да се  даде ход на делото.  Съгласни  сме на споразумение и моля съдът  да ни даде възможност да изготвим неговите параметри. Получили сме ОА и не правим възражение , тъй като нее изтекъл  3-дневния срок.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Следва редът да бъде изменен с оглед одобряване на споразумение, мотивиран от което , съдът

Определи:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА   призовка относно връчване на ОА.

ИЗМЕНЯ   реда  за разглеждане от Бързо производство в такъв по  Глава 29 НПК – решаване на делото със споразумение.

Освобождава от залата присъстващите свидетели.

ПРЕКЪСВА  съдебното заседание в 10.10 часа, като дава възможност на страните да уговорят параметрите на споразумението.

ВЪЗОБНОВЯВА  съдебното заседание в 10.25 часа.

АДВ. П……: Постигнали сме споразумение за прекратяване на делото, което прилагам.

ПРОКУРОР: Постигнали сме съгласие и сме сключили споразумение, копие от което Ви предоставяме.

Съдът

Определи:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.384 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ:

Б.Д.П., ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. Враца, ул.„…………” №2А, българин, български  гражданин, средно образование, неженен, безработен,   осъждан.

ПОДСЪДИМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П.:Не правя отвод на състава.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.384 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ПОДСЪДИМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на подсъдимия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е

за решаване на делото в съдебно производство

на основание чл. 384 НПК  по НОХД № 422 /2018 г. по описа на Районен съд – град Мездра, Бързо производство № 1408/2018 г. по описа на РП - Мездра

 

Днес, 16. 08. 2018 г. в гр. Мездра, по предложение на М. П. – адвокат при САК и защитник на подсъдимия Б.Д.П., ЕГН: ********** се сключи настоящото споразумение за решаване на делото в съдебното производство по НОХД № 422 /2018 г. по описа на Районен съд – град Мездра, на основание чл. 384 НПК.

І. Страни

Споразумението се сключи между Прокурор Н. К. при РП – Мездра, представител на държавното обвинение по НОХД № 422 /2018 г. по описа на Районен съд – град Мездра и адвокат М.П. от САК – упълномощен защитник на подсъдимия Б.Д.П., ЕГН: **********, съгласно сключен договор за правна защита и съдействие;

           Подсъдим Б.Д.П., ЕГН: ********** по НОХД № 422 /2018 г. по описа на Районен съд – град Мездра.

 

ІІ. Предварителни условия

След приключване на наказателното производство е образувано НОХД № 422/ 2018 г. по описа на Районен съд – град Мездра. В открито съдебно заседание, но преди приключване на съдебното следствие  е постигнато съгласие между страните за решаване на делото в съдебното производство, водено срещу подсъдимия Б.Д.П., ЕГН: ********** със споразумение.

Подсъдимият  Б.Д.П., ЕГН: **********, е обвинен за извършено престъпление по чл. 345, ал.2, във вр. с ал. 1 НК.

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

На страните е известно и същите се съгласяват с правните последици от споразумението, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл. 384 от НПК е окончателно, има последиците на влязла в сила осъдителна присъда за подсъдимият Б.Д.П., ЕГН: ********** и не подлежи на въззивна и касационна проверка.

ІІІ. Предмет и условия на споразумението

С настоящото споразумение страните се съгласяват съдебното производство по делото срещу подсъдимият Б.Д.П., ЕГН: ********** да бъде решено и да не се провежда съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Със споразумението страните постигат съгласие, че се признава за виновен:

Подсъдимият Б.Д.П., ЕГН: **********, роден на *** ***, с постоянен адрес/адрес за призоваване в страната: с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца, българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен,

 

В това, че:

 

На 02.08.2018 г. около 10:40 часа в с. Зверино, общ. Мездра, на ул. „………..” пред дом № 1 е управлявал собственото си моторно превозно средство  - мотоциклет марка „…..”, модел „……”, с номер на рама …………. без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред – по реда на чл.140 от ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.) - престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 НК.

Подсъдимият е действала виновно, при форма на вина – ПРЯК УМИСЪЛ по смисъла на чл.11, ал.2 НК.

Вид и размер на наказанието.

Предвид горното и на основание чл. 345, ал.2, във вр. с ал.1 НК, във вр. с чл.384, вр. с чл. 381, ал. 4 и ал. 5, вр. с ал. 1 НПК, във вр. с чл. 47, ал.1, във вр. с чл. 54, ал. 1 НК, страните се съгласяват по отношение на подсъдимият Б.Д.П., ЕГН: **********, да бъде наложено следното наказание:

 

 „Глоба“ в размер на 1 000 (хиляда) лева;

4. Разноски.

Страните се съгласяват разноските по делото – 18,90 лева (осемнадесет лева и деветдесет стотинки), направени по досъдебното производство от МВР, да се възложат на подсъдимият Б.Д.П., ЕГН: **********.

5. Веществени доказателства – няма.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

  ПРОКУРОР:                                                                   ЗАЩИТНИК:

                . К…./                                                               /адв. М….П…. /

 

ПОДСЪДИМ:

                            /Б.П./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл. 384  ал.1 вр. чл.382 ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумение за решаване на делото, сключено между  Прокурор Н К…… при РП – Мездра  и адвокат М.П.от САК – упълномощен защитник на подсъдимия Б.Д.П., ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. Враца, ул.„…………” №2А, българин, български  гражданин, средно образование, неженен, безработен,  осъждан,  за това, че подсъдимия Б.Д.П., ВИНОВНО, на 02.08.2018 г. около 10:40 часа в с. Зверино, общ. Мездра, на ул. „………….” пред дом № 1 е управлявал собственото си моторно превозно средство  - мотоциклет марка „”, модел „………..”, с номер на рама …………… без регистрационен номер, което не е регистрирано по надлежния ред – по реда на чл.140 от ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.) - престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 НК.

 Наказанието  на подс. Б.Д.П.  се налага се налага  при условията на чл.54 ал.1  НК, като по отношение на него бъде наложено наказание  „Глоба“ в размер на 1 000 (хиляда) лева.

ОСЪЖДА Б.Д.П.   да  заплати направените  по делото  разноски в размер на 18,90 лева (осемнадесет лева и деветдесет стотинки), направени по досъдебното производство, платими  в полза  на ОД МВР- Враца.

ПРЕКРАТЯВА на основание  чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 422/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 10.35 часа.

В законна сила на 16.8.2018г.

13

АНД No 380/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

Г.И.Н.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 17.8.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 и на основание чл. 378 ал.4 т.1 НПК, съдът

Р   Е    Ш   И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият Г.И.Н., ЕГН:**********, роден на *** *** бяла, общ. Мездра, ул. „…..” № 52,  българин, български гражданин, не  женен, ученик в 11 клас в Гимназия по Камено обработване  с. Кунино, общ. Роман,  не осъждан, за виновен в това, че на 12.07.2018 година  около 16,10 часа  в с. Крапец, община Мездра по ул. „….” пред дом №14, е управлявал  собственото си МПС-мотопед марка „……  с номер на рамата ZJM3940598  модел   ZJM 39/D , без регистрационнен номер, като същия не е регистрирано по надлежния ред,  именно  по реда на чл.140 ЗДвП и Наредба №1-45/24.03.2000 година за регистрация, отчет и  пускане  в движение  и спиране  от движение на  МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на  пътни превозни средства  – престъпление по чл. 345 ал.2 вр. ал.1 НК.

 ОСВОБОЖДАВА  на основание чл. 78а НК  обвиняемият Г.И.Н.  от наказателна отговорност  за извършеното престъпление по чл. 345 ал.2 вр. ал.1 НК.

НАЛАГА на ОБВИНЯЕМИЯТ Г.И.Н. на   основание чл. 78а ал.1 НК административно наказание  ГЛОБА   в размер на  1000 /ХИЛЯДА/  лева в полза на държавата.

ОСЪЖДА Г.И.Н.  да заплати направените по делото разноски  в размер на 17.90 лева, вносими в полза на ОД МВР гр. Враца.

РЕШЕНИЕТО  подлежи на обжалване   пред ОС-Враца в 15-дневен срок от обявяването му.

 

Мотиви от 24.8.2018г.

С постановление от 18.07.2018 год. Районна прокуратура гр. Мездра е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемото лице 

Г.И.Н., ЕГН:**********, роден на *** *** бяла, общ. Мездра, ул. „Г. Димитров” № 52,  българин, български гражданин, не  женен, ученик в 11 клас в Гимназия по Камено обработване  с. Кунино, общ. Роман,  не осъждан /реабилитиран по право на 22.03.2018 г. на основание чл.86 ал.1 т.3 НК / , 

от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 ал.2 НК за  това, че на 12.07.2018 година  около 16,10 часа  в с. Крапец, община Мездра по ул. „Струма” пред дом №14, е управлявал  собственото си МПС-мотопед марка „Malaguti  с номер на рамата ZJM3940598  модел   ZJM 39/D , без регистрационнен номер, като същия не е регистрирано по надлежния ред,  именно  по реда на чл.140 ЗДвП и Наредба №1-45/24.03.2000 година за регистрация, отчет и  пускане  в движение  и спиране  от движение на  МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на  пътни превозни средства.

     Производството е по реда на чл.378 НПК.

     Районна прокуратура гр. Мездра редовно призована, представител не е изпратила.

     Обвиняемото лице редовно призовано-не се явява и не се представлява .

     Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

    Бързото производство е започнато за престъпление по чл. 345 ал.2  от НК и е приключено с мнение за приложение на чл.78а НК спрямо обвиняемото лице  Г.И.Н., ЕГН:**********, роден на *** *** бяла, общ. Мездра, ул. „Г. Димитров” № 52,  българин, български гражданин, не  женен, ученик в 11 клас в Гимназия по Камено обработване  с. Кунино, общ. Роман,  не осъждан.

От събраните в хода на разследването доказателства е установена следната фактическа обстановка: Обвиняемият Г.Н. закупил мотопед марка „Malaguti  с номер на рамата ZJM3940598  модел   ZJM 39/D , без регистрационнен номер .На 12.07.2018 г. обвиняемият отишъл с мотопеда в с.Крапец , общ.Мездра ,където се срещнал със свой познати пред питейно заведение в центъра..Забелязал , че към него приближава патрулен автомобил ,поради което тръгнал с мотопеда по странична уличка с цел да се укрие , тъй като не притежавал СУМПС и мотопеда не бил регистриран . В патрулният автомобил били свидетелите Н. и Н.-служители на РУ-Мездра. Те подали звуков сигнал и обв.Н. отбил и спрял близо до пътя.При проверка било установено , че не притежава СУМПС и управлява мотопед без регистрация .На място бил извикан разследващ полицай и било образувано  бързо производство по което след извършване на необходимите ПСД било повдигнато обвинение на Н. за извършено престъпление по чл.345 ал.2 НК . При  разпита  същият признал  вината си.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, ценени по реда на чл. 378 ал.2 НПК. Това са показанията на МВР служителите К.Н. и И. Н.  , който  установили престъплението ,   констатациите   в протокола за оглед и изготвения фото албум. Показанията на свидетелите Н. и Н.   са логични, последователни, правдоподобни и взаимно допълващи се , като установяват факта на деянието от обективна страна.Подкрепят се от протокола за оглед , изготвения фото албум  и обясненията на обвиняемия . Доказателствената съвкупност е изцяло в подкрепа на обвинението и не го разколебава дори в минимална степен .

От изложената фактическа обстановка е видно, че обв.Г.И.Н. е извършил престъпление по транспорта. На 12.07.2018 година  около 16,10 часа  в с. Крапец, община Мездра по ул. „Струма” пред дом №14, е управлявал  собственото си МПС-мотопед марка „Malaguti  с номер на рамата ZJM3940598  модел   ZJM 39/D , без регистрационнен номер, като същия не е регистрирано по надлежния ред,  именно  по реда на чл.140 ЗДвП и Наредба №1-45/24.03.2000 година за регистрация, отчет и  пускане  в движение  и спиране  от движение на  МПС и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на  пътни превозни средства. Действал е виновно с форма на вина-пряк умисъл ,като е съзнавал общественоопасният характер на деянието ,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл. 345ал.2 вр.с ал.1 от НК,поради което бе признат за виновен по предявеното обвинение .

        За това престъпление НК предвижда  наказание “Лишаване от свобода“ до една година или глоба от  500 лв. до 1000 лв.. Обвиняемият  не е осъждан /реабилитиран на 22.03.2018 г./  . По отношение на същия не е прилагана Глава VІІІ, Раздел ІV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са лимитативно изброените задължителни предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвидено в чл.78а ал.1 от НК-глоба от 1000 до 5000 лв.       Размерът на наложеното наказание съдът съобрази с ниската обществена опасност на дееца ,  с   имотното състояние на обвиняемия, респ. с липса на доходи и имущество   . Отчете се също признание за вина , съдействие на разследващите и съда  , критичното отношение към извършеното и изразено съжаление .Многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства  мотивираха  съдът да наложи глоба в минимален размер от 1000 /хиляда/ лева  ,която е достатъчна по размер да постигне целите на наказанието  по чл.12 ЗАНН свързани с личната,генералната и специалната превенция .

      Разноски по делото в размер на 17,90   лв. за фотоалбум бяха възложени в тежест на виновното лице  ,така както изисква чл.189 ал.3 НПК .

      ВД не са налице , поради което за тях не се дължи  произнасяне .

      По изложените съображения съдът постанови решението си.

В законна сила на 4.9.2018г.

14

НОХД No 431/2018

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.Й.Н.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 23.8.2018г.

За РП-Мездра прокурор Генова.

Обвиняемата лично и с адв. К.Т. от ВрАК, редовно упълномощена.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМАТА:

М.Й.Н. - ЕГН:**********, родена на *** г. в гр. ****** с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, грамотна, безработна.

ОБВИНЯЕМА: Запозната съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписала.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. Т.: Не правя отвод на състава.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМА: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновна. Запозната съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписала, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемата, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола, както следва:

 

С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Н  И  Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

/По ДП № 1433/2018 г. по описа на РП Мездра/

 

Днес, 16.08.2018 г. в гр. ****** област Враца между подписаните

1. Надежда Генова - Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и

2. адв. К.т. – ВАК, защитник на обвиняемата М.Й.Н., ЕГН:**********, р. *** година, жив. с. ******, община ****** ул. „******“ № 5, област ****** със средно образование, омъжена, неосъждана, безработна

на основание чл.381 НПК се постигна следното споразумение

Обвиняемата М.Й.Н., ЕГН:**********, р. *** година, жив. с. ******, община ****** ул. „******“ № 5, област ****** със средно образование, омъжена, неосъждана, безработна

се признава за виновна за това

че за времето от края на месец юли 2018 г. до 07.08.2018 година в село ******, община ****** ул. „******“ № 5, в къща, обитавана от Н., е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД чрез кабел ШКПТ 2х2,6 кв.мм, едното жило на който е присъединено към фаза от захранващите проводници ПВЯ 1-10, а другото жило към „нула“ на захранващите проводници преди уреда за търговско измерване и е изградена инсталация от кабели и разклонители, влизащи в къщата, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електроенергия.

-                    престъпление по чл.234в ал.1 НК.

Наказанието на обвиняемата М.Й.Н. ЕГН:********** се определя при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ НК се определи наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки на основание чл.42а ал.2 т.1 НК „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 /шест/ месеца два пъти седмично и на основание чл.42а ал.2 т.2 НК „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.55 ал.3 от НК не налага наказание глоба.

На основание чл.53 ал.1 б.“а“ НК се отнемат в полза на Държавата кабел ШКПТ – 2х6 кв.мм. с дължина 16м и три броя контакти, подвързани към него.

От деянието няма причинени имуществени вреди.

На обвиняемата М.Й.Н. ЕГН:********** се възлагат направени по делото разноски в размер на 19.90 лв. 

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

 

Прокурор:       Защитник:                 

          /Надежда Генова/       /адв. К.Т./

 

Обвиняема:

    /М.Н./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА споразумение, сключено между НАДЕЖДА ГЕНОВА - Прокурор при Районна прокуратура - Мездра и адв. К.Т. – ВАК като защитник на М.Й.Н. - ЕГН:**********, родена на *** г. в гр. ****** с постоянен адрес ***, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, грамотна, безработна. за това, че  обвиняемата М.Й.Н. - ЕГН:**********, се признава за виновна в това, че за времето от края на месец юли 2018 г. до 07.08.2018 година в село ******, община ****** ул. „******“ № 5, в къща, обитавана от Н., е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД чрез кабел ШКПТ 2х2,6 кв.мм, едното жило на който е присъединено към фаза от захранващите проводници ПВЯ 1-10, а другото жило към „нула“ на захранващите проводници преди уреда за търговско измерване и е изградена инсталация от кабели и разклонители, влизащи в къщата, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електроенергия - престъпление по чл.234в ал.1 НК.

На обвиняемата  М.Й.Н., при условията на чл.55, ал.1 т.2 б.”б” НК се налага наказание ПРОБАЦИЯ с пробационни мерки, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписване два пъти седмично – чл.42а ал.2 т.1 НК и

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца – чл.42а ал.2 т.2 НК.

На основание чл.55 ал.3 НК на обвиняемата М.Й.Н. не се налага наказание глоба.

ОТНЕМА, на основание чл.53 ал.1 б.“а“ НК, в полза на Държавата кабел ШКПТ – 2х6 кв.мм. с дължина 16м и три броя контакти, подвързани към него.

ОСЪЖДА обвиняемата М.Й.Н. да заплати  направени по делото разноски в размер на размер на 19.90 лв. в полза на ОДМВР гр. Враца.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 431/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 10.10  часа.

В законна сила на 23.8.2018г.

15

НОХД No 435/2018

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.В.С.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 23.8.2018г.

За РП-Мездра прокурор Генова.

Обвиняемият лично и със защитник адв. Г.П. от ВАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

В.В.С., ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. ****, ул. “****” № 45, българин, български  гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П.: Не правя отвод на състава.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общият ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола, както следва

 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО

На основание чл.381 и сл. НПК

По ДП № 172/2018 г. по описа на РУ Мездра

/№1008/2018 г. по описа на РП-Мездра/

 

Днес на17.08.2018 година в гр. Мездра между:

1. **** - Прокурор при РП Мездра и

2. адв. Г.П. – ВАК като защитник на:

обв. В.В.С., ЕГН **********, с пост. Адрес: ***, неженен

със споразумението страните постигат съгласие, както следва: обв. В.В.С., ЕГН **********, с пост. Адрес: ***, неженен, се признава за виновен:

ЗА ТОВА, че на 22.04.2018 г. в с. **** по ул. „****“ срещу дом № 7 е управлявал лек автомобил „****“ с рег. № ****, собственост на ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, наложено с НП № 17-0300-001194/15.12.2017 г. на Началник група РУ Мездра, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017 г. на министъра на вътрешните работи, влязло в законна сила на 22.01.2018 г., е извършил такова деяние – престъпление по чл.343в ал.2 НК.

На обв. В.В.С., ЕГН **********, при условията на чл.54 ал.1 НК се определи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1 /една/ година, което на основание чл.66 ал.1 НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 години, считано от датата на одобряване на настоящото от съответния първоинстанционен съд, както и наказание глоба в размер на 500 лв.

В хода на производството не са направени разноски и не са причинени имуществени вреди.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:              Защитник:            

  /****/                 /Адв. Г.П./

 

Обвиняем:

              /В.С./

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА споразумение, сключено между **** - прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и адв. Г.П. - защитник на обвиняемия В.В.С., ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. ****, ул. “****” № 45, българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, за това, че обвиняемия В.В.С., ЕГН:********** се признава за виновен в това, че на 22.04.2018 г. в с. **** по ул. „****“ срещу дом № 7 е управлявал лек автомобил „****“ с рег. № ****, собственост на ****, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без СУМПС, наложено с НП № 17-0300-001194/15.12.2017 г. на Началник група РУ Мездра, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017 г. на министъра на вътрешните работи, влязло в законна сила на 22.01.2018 г., е извършил такова деяние – престъпление по чл.343в ал.2 НК.

На основание чл.343в ал.2 от НК, наказанията на В.В.С. се налагат при условията на чл.54 ал.1 НК –  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото от съответния първоинстанционен съд.

В хода на производството не са направени разноски и не са причинени имуществени вреди.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 435/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 09.40 часа.

В законна сила на 23.8.2018г.

16

НОХД No 444/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

М.Г.И.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Споразумение от 23.8.2018г.

За РП-Мездра прокурор Генова.

Обвиняемият лично и със защитник адв. Г.П. от ВАК, редовно упълномощен.

ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът, след като изслуша становищата на страните

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА представеното от страните споразумение за решаване на делото, съгласно чл.381 и сл. НПК, както и 1 бр. декларация по чл.381 ал.6 НПК.

САМОЛИЧНОСТ НА ОБВИНЯЕМИЯ:

М.Г.И., ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан.

ОБВИНЯЕМ: Запознат съм със споразумението и заявявам, че доброволно съм го подписал.     

ПРОКУРОР: Не правя отвод на състава.

АДВ. П.: Не правя отвод на състава.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.382 НПК делото се докладва чрез прочитане на споразумението.

ОБВИНЯЕМ: Разбирам в какво ме обвиняват. Признавам се за виновен. Запознат съм с условията на споразумението. Разбирам какви са последиците от него. Доброволно съм го подписал, както и декларацията за отказ от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът, след като се запозна с представеното споразумение за решаване на делото, становищата на страните и изявлението на обвиняемия, намира, че са спазени всички изисквания на чл.381 ал.5 НПК и намира, че окончателният вид на споразумението следва да се запише в протокола, както следва

 

С П О Р А З У М Е Н И Е 

ЗА РЕШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

На основание чл.381 и сл. НПК

По БП № 271/2018 г. по описа на РУ Мездра

/БП № 1502/18 г. по описа на РП Мездра/

 

Днес на 23.08.2018 година в гр. Мездра между:

 

1. НАДЕЖДА ГЕНОВА – Прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и

2. адв. Г.П. – ВАК като защитник на обв. М.Г.И., ЕГН **********, пост. адрес: ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан

Със споразумението страните постигат съгласие, както следва:

Обв. М.Г.И., ЕГН **********, пост. адрес: ***, български гражданин, със средно образование, неосъждан

се признава за виновен в това, че на 18.08.2018 г. около 16,15 часа на път ІІІ-103, км.3,700 с посока на движение от гр. Мездра към с. *****, е управлявал МПС - лек автомобил „*****” с рег. № *****, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,81 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство  Алкотест Дрегер 7510 с фабричен №  ARDN 0014 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

На обв. М.Г.И., ЕГН **********, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 11 /единадесет/ месеца, което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага от изтърпяване за срок от 3 години, считано от датата на одобряване на настоящото от съответния първоинстанционен съд.

На основание чл.55 ал.3 НК на обв. М.Г.И., ЕГН ********** не се налага кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.

На основание чл.343г от НК на обв. М.Г.И., ЕГН **********, се налага наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 11 /единадесет/ месеца, като на основание чл.59 ал.4 НК се приспада времето, през което обвиняемият И. е лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 18.08.2018 г. до датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

В резултат на деянията не са причинени имуществени вреди и не са направени деловодни разноски.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

Прокурор:          Защитник:            

  /Надежда Генова/        /Адв. Г.П./

 

Обвиняем:

            /М.И./

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, разглежда всички относими въпроси за деянието, вината, вида и размера на наказателната санкция, поради което и на основание чл.382 ал.7 НПК

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА споразумение, сключено между Надежда Генова - прокурор при Районна прокуратура гр. Мездра и адв. Г.П. - защитник на обвиняемия М.Г.И., ЕГН: **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, за това, че обвиняемият М.Г.И., ЕГН: **********, ВИНОВНО на 18.08.2018 г. около 16,15 часа на път ІІІ-103, км.3,700 с посока на движение от гр. Мездра към с. *****, е управлявал МПС - лек автомобил „*****” с рег. № *****, лична собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,81 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство  Алкотест Дрегер 7510 с фабричен №  ARDN 0014 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

На основание чл.343б ал.1 от НК, на М.Г.И. при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА, на основание чл.66 ал.1 НК, изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от датата на одобряване на настоящото от съответния първоинстанционен съд.

На основание чл.55 ал.3 НК на обв. М.Г.И., ЕГН ********** не се налага кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.

На основание чл.343г от НК на обвиняемия М.Г.И. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА, на основание чл.59 ал.4 НК, времето, през което обвиняемият М.Г.И. е лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 18.08.2018 година до датата на одобряване на настоящото споразумение от съответния първоинстанционен съд.

В резултат на деянията не са причинени имуществени вреди и не са направени деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.382 ал.7 вр. чл.24 ал.3 НПК производството по НОХД № 444/2018 година по описа на Районен съд гр. Мездра. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протокола написан в с. з.

Протокола приключи в 14.10 часа.

В законна сила на 23.8.2018г.

17

АНД No 416/2018

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.МЕЗДРА

В.В.К.

Докладчик:
ЕВГЕНИ А. БОЖИДАРОВ

Решение от 24.8.2018г.

ВЪЗ ОСНОВА НА ЗАКОНА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

 и на основание чл. 378 ал.4 т.1 НПК, съдът

Р   Е    Ш   И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият В.В.К., ЕГН:**********, роден на *** година в гр. *****, живущ ***,  българин, български гражданин, неженен, основно  образование,  неосъждан, безработен, за ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2018 г. около 13,10 часа в с. *****, общ. *****, на ул. „*****” срещу дом № 49, си е служил с два броя табели с регистрационен номер *****, издадени от съответните органи за друго МПС – товарен автомобил *****” с номер на рама *****, а поставени на МПС – лек автомобил „*****” с номер на рама *****– престъпление по чл.345 ал.1 НК.

 ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78а НК обвиняемия В.В.К. от наказателна отговорност  за извършеното престъпление по чл.345 ал.1 НК.

НАЛАГА на обвиняемия В.В.К. на основание чл.78а ал.1 НК  административно наказание  ГЛОБА   в размер на  1000 /ХИЛЯДА/  ЛЕВА в полза на държавата.

ОТНЕМА в полза на Държавата използваните за престъплението два броя регистрационни табели за МПС с № *****,  които след влизане на решението в сила следва да се предоставят за УНИЩОЖЕНИЕ на сектор „Пътна полиция” при СДВР – София, където се водят на отчет.

РЕШЕНИЕТО   се обяви на страните и  подлежи на обжалване   пред ОС-Враца в 15-дневен срок от обявяването му.

 

Мотиви от 24.8.2018г.

С постановление от 03.08.2018 год. Районна прокуратура гр. ***** е направила предложение на основание чл.375 от НПК за освобождаване на обвиняемото лице  В.В.К. *** , от наказателна отговорност  с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 345 ал.1 НК за  това, че на  26.07.2018 г. около 13.10 часа в с.*****, общ.*****, на ул.“*****“ срещу дом № 49, си е служил с два броя регистрационни табели с регистрационен номер СА 8649 СР, издадени от съответните органи /по реда на чл.140 ЗДвП и Наредба № І – 45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.)./, за друго МПС – товарен автомобил *****“ с идентификационен номер на рама *****, а поставени на МПС – лек автомобил „*****“ с идентификационен номер на рама VSX000073R6003892.

     Производството е по реда на чл.378 НПК.

     Районна прокуратура гр. ***** редовно призована, представител не е изпратила.

     Обвиняемото лице редовно призовано-не се явява и не се представлява .

     Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и с оглед разпоредбата на чл. 378 ал.2 НПК, приема за установено следното от фактическа страна:

     В началото на м.юли 2018 г. обвиняемият В.В.К. ***, закупил лек автомобил „*****“ с № на рама VSX000073R6003892. За покупко-продажбата не сключил писмен договор, нито пък прехвърлил регистрацията на свое име. Лекия автомобил бил с регистрационни табели с №№ СА 8649 СР. Малко след като закупил автомобила, разбрал, че това не са неговите регистрационни табели. Решил да препродаде автомобила, за да си няма проблем с органите на реда. На 26.07.2018 г. обвиняемият решил да премести автомобила пред дома на свой приятел в с.*****. Около 13.10. часа, на ул.“*****“ срещу дом № 49 – при кръстовището с ул.“Паисий Хилендарски“ в селото, бил спрян за проверка от служители на РУ МВР гр.*****, упражняващи контролна дейност по безопасността на пътното движение и спазване правилата по ЗДвП. При проверката, контролните органи установили, че водач на автомобила е именно обвиняемия Валентин К., който бил неправоспособен водач – не притежавал свидетелство за управление на МПС. При проверката в системата на КАТ, полицейските служители констатирали, че поставените на автомобила регистрационни табели с № СА 8649 СР, са издадени от съответните органи за друго МПС – товарен автомобил *****“ с идентификационен номер на рама *****, регистриран на името на Петър Динков Тошев от гр.София. При извършена проверка по идентификационен номер на рамата на управлявания от обвиняемия лек автомобил, било установено, че последната му регистрация била служебно прекратена на 20.11.2017 г. Номерата, които имал автомобила, преди прекратяване на регистрацията били ВР 0167 АТ; собственик бил лицето Румен Йорданов Божинов от гр.Бяла Слатина. Срещу обвиняемия било започнато настоящото бързо производство.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, ценени по реда на чл. 378 ал.2 НПК. Това са показанията на МВР служител М.Н. , който  установил престъплението ,   констатациите   в протокола за оглед и изготвения фото албум. Показанията на свидетеля Н.   са логични, последователни, правдоподобни и установяват факта на деянието от обективна страна.Подкрепят се от протокола за оглед , изготвения фото албум  и обясненията на обвиняемия . Доказателствената съвкупност е изцяло в подкрепа на обвинението и не го разколебава дори в минимална степен .

От изложената фактическа обстановка е видно, че обвиняемият В.В.К. ***, е извършил престъпление по транспорта. На 26.07.2018 г. около 13.10 часа в с.*****, общ.*****, на ул.“*****“ срещу дом № 49, си е служил с два броя регистрационни табели с регистрационен номер СА 8649 СР, издадени от съответните органи /по реда на чл.140 ЗДвП и Наредба № І – 45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2012 г., бр. 20 от 2018 г.)./, за друго МПС – товарен автомобил *****“ с идентификационен номер на рама *****, а поставени на МПС – лек автомобил „*****“ с идентификационен номер на рама VSX000073R6003892. Действал е умишлено. От обективна и субективна страна е осъществил състава на чл.345, ал.1, предл.първо НК.

 За това престъпление НК предвижда  наказание “Лишаване от свобода“ до една година или глоба от  500 лв. до 1000 лв.. Обвиняемият  не е осъждан. По отношение на същия не е прилагана Глава VІІІ, Раздел ІV НК. От деянието не са причинени имуществени вреди. Налице са лимитативно изброените задължителни предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, предвидено в чл.78а ал.1 от НК-глоба от 1000 до 5000 лв.       Размерът на наложеното наказание съдът съобрази с ниската обществена опасност на дееца ,  с   имотното състояние на обвиняемия, респ. с липса на доходи и имущество   , чистото съдебно минало и положителните характеристични данни . Отчете се също признание за вина , съдействие на разследващите и съда  , критичното отношение към извършеното и изразено съжаление .Многобройните смекчаващи отговорността обстоятелства  мотивираха  съдът да наложи глоба в минимален размер от 1000 /хиляда/ лева  ,която е достатъчна по размер да постигне целите на наказанието  по чл.12 ЗАНН свързани с личната,генералната и специалната превенция .

      Разноски по делото не бяха възложени поради липса на информация за тях .

     ВД по делото – 2 бр. рег.табели за МПС с № ***** се отнеха в полза на държавата и следва да се предоставят за унищожение на СДВР-сектор ПП –София където се водят на отчет .

      По изложените съображения съдът постанови решението си.