Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Съдебни актове  
 Съдебни актове, подлежащи на публикуване

 2018

 Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

 

Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноеври

 

 

Съдебните актове може да откриете и на сайта на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:  http://legalacts.justice.bg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 

Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 


 

 

 2016

Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 


 

 

 

 

 

 2015

Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември 

октомври

ноември

декември

 


  

 

                

2014

Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 


 

  

2013

Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември


2012

Граждански дела

януари

март

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

Наказателнни дела

 

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 


2011

Граждански дела
януари

февруари

март

април

 май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

Наказателнни дела

 

януари

февруари

март

април

май 

юни

юли

август

септември

октомв

Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР