Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Съдебни актове  
 Съдебни актове, подлежащи на публикуване

 ВАЖНО! от 01.01.2020г. актовете на Районен съд-Мездра ще се публикуват само в новата уеб-страница на съда: https://mezdra-rs.justice.bg/bg и централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове! https://legalacts.justice.bg/

 

2019  

 Граждански дела   

януари   

февруари  

март  

април  

май  

юни  

юли  

август  

септември  

октомври  

ноември

декември

   Наказателнни дела  

януари  

февруари  

март  

април  

май  

юни  

юли  

август

септември

октомври

ноември

декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР