Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Съдебни актове  
 Съдебни актове, подлежащи на публикуване

2019

 Граждански дела 

януари 

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

 

  

 Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

 

 

Съдебните актове може да откриете и на сайта на ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ:  http://legalacts.justice.bg/


 2018

 Граждански дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври

ноември

декември

 

Наказателнни дела

януари

февруари

март

април

май

юни

юли

август

септември

октомври


Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР