Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Статистическа информация  
 Статистическа информация

 2007

 Статистика - дела

 Изпълнителни дела


2006
Наказателни дела
 
 
Постъпили
Всичко за разглеждане
Свършени
2004 г.
403
539
449
2005 г.
475
507
384
2006 г.
559
614
531
 
 
 
 
 
 
 
Граждански дела
 
 
Постъпили
Всичко за разглеждане
Свършени
2004 г.
661
798
703
2005 г.
772
867
773
2006 г.
880
974
840
 
 
Изпълнителни дела
 
 
Постъпили
Всичко за разглеждане
Прекратени
2004 г.
317
1623
310
2005 г.
285
1598
195
2006 г.
191
1403
187


Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР