Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 Образци на документи  
 Образци на документи

  1. Заявление за издаване на преписи от документи по дело 

  2. Заявление за издаване на съдебно удостоверение

  3. Заявление за издаване на изпълнителен лист

  4. Заявление за връщане на документи по дело 

  5. Заявление за връщане на внесена гаранция по дело


Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР