Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 История  
 История

Съдът в гр. Мездра съществува като

  •  Околийски съд от 1894 г. до 1947 г.
  •  Народен съд      от 1947 г. до 1971 г.
  •  Районен съд      от  1971 година.

През 1993 год. благодарение усилията на председателя на Районния съд тогава – Снежана Наумова бе открита новопостроената сграда – Съдебна палата на три етажа.Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР