Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
История
Структура на съда
Председател
Служби
За контакт
Новини / информация
График на съда
Съдебни актове
Образци на документи
Нормативни документи
Статистическа информация
Отчетен доклад
Декларации по ЗПРКИ
КОНКУРС
Вещи лица
Анкета
Отговори на анкетата
 
 256417 
 Начална страница  
 Добре дошли!
Районен съд - гр.Мездра има нов сайт. Може да го посетите на следния адрес: https://mezdra-rs.justice.bg/

 

Целта ни е да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и  административните услуги , от които имате нужда.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас с въпроси или коментари.


Районен съд - гр.Мездра е един от 5-те районни съдилища във Врачанския съдебен окръг.  Района на действие на съда  включва две общини - Мездра и Роман, с общо 41  населени места:

Община Мездра
с.Брусен, с.Боденец, с.Върбешница, с.Горна Бешовица, с.Горна Кремена, с.Долна Кремена, с.Дърманци, с.Елисейна, с.Зверино, с.Зли дол, с.Игнатица, с.Кален, с.Крапец, с.Крета, с.Лик, с.Люти брод, с.Люти дол, с.Моравица, с.Оселна, с.Ослен Криводол, с.Очин дол, с.Ребърково, с.Руска бяла, с.Старо село, с.Типченица, с.Цаконица, с.Царевец

Община Роман
с.Долна Бешовица, с.Камено поле, с.Караш, с.Кунино, с.Курново, с.Марково равнище, с.Радовене, с.Синьо бърдо, с.Средни ръд, с.Стояновци, с.Струпец, с.Хубавене

 В съда работят 6 съдии, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 21 съдебни служители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези които със закон са подсъдни на друг съд.

Правораздавателната компетентност на съда се определя най-общо така:

  • наказателни дела
  • граждански дела
  • дела от административен характер


Окръжен съд 
гр. Враца
Председател – Надя Пеловска-Дилкова
Тел.централа: 092 / 68-21-00
Районна прокуратура 
гр. Мездра
Адвокати 
Врачанска адвокатска колегия
Телефон: 092 / 62 12 54
Мнения и предложения 
Пишете ни
За гр. Мездра 
Древна история на селището
Връзки 
Връзки в Интернет
Връзка към рубрики в сайта на ВСС 
Галерия: "Третата власт отвътре"
Адрес: гр.Мездра 3100, ул."Св.Св. Кирил и Методий" №21 тел./централа/:0910/9-25-48 и 0910/9-34-70  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР